Ersättning vid sjukdom

Blir du långvarigt sjuk kan det vara tryggt att veta att du kan få ersättning. Det är Skandia Liv som hjälper dig om du blir sjuk. Du har även en försäkring som ser till att pengar fortsätter att betalas in till din tjänstepension om du inte kan arbeta.

Ersättning vid sjukdom

I din tjänstepension ingår även en sjukförsäkring. Den kan ge dig en extra inkomst om du skulle vara sjukskriven längre än tre månader. 

Premiebefrielseförsäkring

Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom, olycksfall eller om du är föräldraledig med föräldrapenning i samband med barns födelse, betalas dina premier in av en särskild premiebefrielseförsäkring. Det är Valcentralen som sköter detta.

Kontakta Skandia om du vill veta mer om din ersättning vid sjukdom.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?