Tjänstepension för dig i försäkringsbranschen - FTP 1

Din arbetsgivare sätter varje månad av en summa till din tjänstepension. Summan motsvarar en viss procent av din lön och det kan handla om flera tusentals kronor. Hur stor pensionen blir beror på hur mycket pengar som betalas in, vilken avkastning de ger och vilka avgifter som tas ut. Det är premiebestämd pension.

Kollektivavtalad tjänstepension innehåller ett färdigt försäkringspaket. I det ingår:

  • Ålderspension - Har du Alecta som förvaltare av din ålderpension placeras pengarna i Alecta Optimal Pension som är ett modernt, enkelt och flexibelt sparande med hög andel aktier och garanti.
  • Sjukpension - Det ingår en sjukpension som ger dig en extra inkomst om du på grund av sjukdom eller en olycka skulle bli borta från arbetet en längre tid.
  • Premiebefrielseförsäkring - Det ingår en premiebefrielseförsäkring som gör att det fortsätter betalas in pengar till din tjänstepension om du inte kan arbeta på grund av sjukdom, olycksfall eller föräldraledighet.
  • Tjänstegrupplivförsäkring - Tjänstegrupplivförsäkring eller TGL  är ett engångsbelopp som betalas ut till dina efterlevande om du dör.
  • Familjeskydd - I din tjänstepension ingår det ett familjeskydd där ett belopp betalas ut till dina efterlevande
  • Skydd till efterlevande som du kan välja till - Du kan även välja till två extraskydd. Det ena är ett återbetalningsskydd som innebär att det kapital som finns på din tjänstepension betalas ut.  Det andra är ett förstärkt familjeskydd där du väljer ett belopp som ska betalas ut.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?