Premier för ITP 2

Den premie du betalar till de anställdas tjänstepension i ITP 2 är en summering av flera olika premier.

Du betalar olika premier för:

 • ålderspension
 • ITPK
 • sjukpension
 • premiebefrielseförsäkring
 • utjämningspremie
 • värdesäkring.

För anställda med lön över 7,5 inkomstbasbelopp betalar du även en premie för ITP familjepension.

Alla premier beräknas utifrån den anställdes årslön. Du lämnar uppgift om årslönen till Collectum. 

Ordförklaringar

Lite mer att läsa om premier

Arbetsgivarens premier för ITP 2 år 2017

Arbetsgivarens premier för ITP 2 år 2016

Arbetsgivarens premier för ITP 2 år 2015

Snittpremier för ITP 2 år 2016 och prognos 2017

Premiemaximering - bra för arbetsgivaren

Premiebefrielse - bra för arbetsgivaren

Kompletterande premier ITPK

"Var inte rädd för att anställa äldre"

 • Somliga tror att det är dyrt att anställa äldre - men det stämmer inte. Så här hänger det ihop...

  Somliga tror att det är dyrt att anställa äldre - men det stämmer inte. Så här hänger det ihop...


  Staffan Ström, Chef Information, Alecta

Var informationen användbar för dig?