Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Under 2019 har Alecta lyckats leverera den bästa avkastningen på tjugo år

2023-06-12 Med Alectas Års- och hållbarhetsredovisning vill vi ge alla intresserade en bild av vad vi arbetat med och vilka resultat vi har gjort under 2019.

När vi nu publicerar Alectas års- och hållbarhetsredovisning för 2019 står världen mitt i Coronakrisen med stor oro, kraftiga börsnedgångar och en hastigt inbromsad ekonomi.

Alectas starka finansiella ställning tillsammans med de inbyggda skydden i produkterna gör att vi i dagsläget gör bedömningen att krisen inte ska utgöra någon långsiktig risk för pensionerna. Vi följer hela tiden utvecklingen och anpassar allokering och arbetssätt efter rådande läge.

Med det sagt så kan det faktiskt kännas lite bra att titta tillbaka på 2019 som ett på många sätt framgångsrikt år och hoppas att vi snart återvänder till lika goda tider.

Vi finns för dig

Våra kunder ska känna sig trygga och nöjda och känna förtroende för Alecta. Med långsiktigt fokus på kundnytta och effektivitet är det glädjande att kundnöjdheten för 2019 låg över målet både för privat- och företagskunder.

Högsta avkastningen på tjugo år

Under 2019 var avkastningen för den premiebestämda försäkringen Alecta Optimal Pension 20,3 procent, och för den förmånsbestämda försäkringen 14,1 procent. Därmed var 2019 det bästa året på över två decennier för Alecta, sett till avkastning.

Nettonoll 2050

I september lanserade Alecta tillsammans med ett antal internationella pensionsfonder och försäkringsbolag klimatinitiativet Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA). Det är ett FN-stöttat initiativ som ska bidra till ökad takt i klimatomställningen.

Läs mer

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice