Ersättning vid sjukdom

Blir du långvarigt sjuk kan det vara tryggt att veta att du kan få ersättning. Det är AFA som hjälper dig om du blir sjuk. Du har även en försäkring som ser till att pengar fortsätter att betalas in till din tjänstepension om du inte kan arbeta.

Ersättning vid sjukdom

I din tjänstepension ingår även en sjukförsäkring. Den kan ge dig en extra inkomst om du skulle vara sjukskriven en längre tid eller om du får sjukersättning.

Premiebefrielseförsäkring

Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall, betalas dina premier in av en särskild premiebefrielseförsäkring. Det är din valcentral som sköter detta. Även när du är föräldraledig betalas premier in till din tjänstepension.

AFA Försäkrings hemsida kan du läsa mer om din ersättning vid sjukdom.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?