Om du blir sjuk

För dig som anställd inom kommun eller landsting -
KAP-KL/AKAP-KL

Om du är anställd inom kommun- eller landsting och tillhör avtalet
KAP-KL/AKAP-KL är det AFA Försäkring som är försäkringsgivare och hjälper dig om du blir sjuk.

Läs mer på AFA Försäkrings hemsida

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?