Särskild löneskatt för ITP 2

Arbetsgivare som tecknat tjänstepensionsförsäkring för sina anställda ska betala en särskild löneskatt på pensionskostnaderna, bland annat för ITP 2 i Alecta.

Den särskilda löneskatten är 24,26 procent av det totala beloppet för tjänstepensionskostnaderna. Det är arbetsgivaren som redovisar kostnaderna till Skatteverket. Alecta rapporterar inga belopp. 

Hämta själv uppgifter i internetkontoret

Alecta skickar inte ut några underlag, men om du har behörighet i vårt internetkontor kan du själv hämta det. I internetkontoret får du en totalsumma som du redovisar till Skatteverket.

Underlaget gäller bara ITP 2-premier till Alecta. 

Ordförklaringar

Detta ingår i underlaget från Alecta

Detta ingår inte i underlaget från Alecta

Så hämtar du underlag för särskild löneskatt ITP 2

Skaffa/dela ut behörighet

Var informationen användbar för dig?