Premien vid ett årsskifte

Flera olika händelser påverkar ITP-premien vid ett årsskifte. Oftast sjunker kostnaden för dig som arbetsgivare.

Vid ett årsskifte blir den totala kostnaden oftast lägre för dig som arbetsgivare. Det beror på att basbeloppen normalt höjs. Premiejusteringar och premiereduktioner är andra exempel på sådant som påverkar dina kostnader för tjänstepensionen.

Nytt år och nya premier

Detta påverkar premien vid ett årsskifte

Inkomstbasbeloppet påverkar ålderspensionen ITP 2

Inkomstbasbeloppet och förstärkt ITPK (avstå familjepension)

Frilagd premie vid ett årsskifte

Var informationen användbar för dig?