Olika premietyper

Din totala kostnad för tjänstepensionen bestäms till stor del utifrån den anställdes lön, men påverkas också av vilken typ av premier du betalar.

ITP är ett helt försäkringspaket med flera försäkringar. Varje försäkring har sin premie och det finns också olika typer av premier. Vilka premier du betalar beror på om de anställda har ITP 1 eller ITP 2.

Det finns tre olika premietyper i ITP. Individuell-, procentuell- och fast premie.

Ordförklaringar

Individuell, procentuell och fast premie

Premietyper i ITP 1

Premietyper i ITP 2

Var informationen användbar för dig?