Rebecca Rehn utnämnd till hållbarhetstalang av tidningen Aktuell Hållbarhet

2023-06-12 Rebecca Rehn, ESG-analytiker på Alecta, är en av 33 utnämnda hållbarhetstalanger 2020.

Förkortningen ESG står för Environment, Social, Governance - hållbarhetsfaktorer som är centralt för oss när vi utvärderar nya investeringar eller ser över befintliga innehav.

- Alecta investerar i välskötta bolag. Vi tror att de kommer att skapa bäst riskjusterad avkastning på sikt. Bolag som inte har koll på sina klimatrisker, hur de behandlar anställda eller hur bolaget sköts är inte bra investeringar. För mycket saker kan helt enkelt gå fel. När man investerar är de här frågorna mer än bara en fråga om rättvisa eller klimatnytta, det är kritiskt för företagens förmåga att överleva, säger Rebecca Rehn.

Pensionskapitalet har ett stort ansvar

För Rebecca, som tidigare har arbetat på både den svenska representationen för FN i New York och inom näringslivet, var steget över till ägarsidan och pensionsbranschen naturligt. Hon menar att det finns ett kunskapsglapp i samhället i stort om hur mycket pensionskapitalet faktiskt kan påverka.

- Det finns enorma mängder pengar i pensionsbranschen. Alecta förvaltar drygt 900 miljarder kronor. För att vi ska kunna betala ut bra pensioner måste pengarna investeras klokt för att växa. Det är egentligen ganska märkligt att inte fler personer intresserar sig mer för hur deras pensionspengar investeras. För många svenskar är pensionen det största sparandet de har.

Rebecca tror att det beror på att pensionen ligger långt fram, och att ett aktiesparande har en närmre koppling till svenskarnas vardag. Ju mer vanligt det blir att investera i aktier, desto mer koll skaffar svensken på vilka bolag man själv investerar i. Det blir allt vanligare att privatinvesterare analyserar hur ett bolag sköter sig. Hur behandlar de sina anställda? Hur hanterar de omställningen till att släppa ut mindre koldioxid?

- Det är precis sådana här frågor som vi som ESG-analytiker arbetar med varje dag. Vi har möten med bolagen för att skapa oss en bild av deras planer framåt, och hur deras affärsmodeller passar in i omställningen till en hållbar framtid.

- Jag anser att det är fundamentalt att storkapitalet tar omställningen på allvar om vi ska nå målen i Parisavtalet och Agenda 2030. Vi måste samarbeta med lagstiftare och reglerare, men ett stort ansvar ligger på oss investerare. Det är genom investeringar och finansiering som vi kan öka takten på omställningen.

Mitt i smeten

2020 inleddes med att Blackrock, världens största kapitalförvaltare, uppmanade alla bolag de investerar i att betrakta klimatrisker som en finansiell risk och World Economic Forum, som anordnas varje år i Davos, rankade klimatet som den enskilt största risken mot den globala ekonomin. EU har gett förslag på en Green Deal där de sätter som mål att vara klimatneutrala år 2050. Alectas investeringsportfölj ska vara klimatneutral samma år. Det är enorma förändringar som är på gång och mitt i smeten står ESG-analytiker som Rebecca och arbetar för att bolag som Alecta investerar i växer på bäst, och rätt, sätt.

- Det är verkligen i finansbranschen man kan påverka just nu och det är spännande att få vara en del i den omställningen. Behovet av min typ av kompetens tror jag kommer att öka framöver. Målet är ju att ESG-frågor ska bli en naturlig del av alla investeringsbeslut, men det är ett så brett område att branschen sannolikt kommer att behöva fler specialister.

- Jag känner mig stolt över att bli uppmärksammad för det jobb vi på Alecta gör. Det behövs mer, och inte mindre, fokus på de här frågorna. Utnämningar som Aktuell Hållbarhets talanglista bidrar till att sätta fokus på hållbarhet inom finansbranschen.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice