Premier ITP 2020

Alectas styrelse har beslutat om premier och återbäring för år 2020.

Frågor och svar

 1. Pensionerna räknas upp med 1,45 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året. Hur mäter ni inflationen?
  Vi använder konsumentprisindex (KPI) fastställda tal från september 2018 till september 2019.
  Till SCB:s statistik
 1. Hur förändras riskpremierna?
  Alecta behåller 2019 års premiereduktion med 65 procent för sjuk- och premiebefrielseförsäkringen även under 2019. Det betyder att som andel av företagens lönesumma blir förändringen liten.

 2. Hur förändras sjukpremierna?
  Sedan 2017 har sjukligheten för tjänstemän med ITP sjunkit. Alecta sänker därför sjukförsäkringspremien för 2020.
  Ett genomsnittligt företag kommer betala cirka 0,22 (0,25) procent av lönesumman för ITP-sjukförsäkringen 2020, beaktat premiereduktionen med 65 procent.
  Till Alectas statistik

 3. Hur förändras premien för premiebefrielseförsäkringen (PBF)?
  Den minskade sjukligheten påverkar även premien för premiebefrielseförsäkringen inom ITP 1, som sänks något. Premiebefrielsen gäller vid sjukdom, föräldraledighet och vård av barn.

  Ett genomsnittligt företag kommer under 2020 att betala cirka 0,26 procent (0,27 procent) av lönesumman för premiebefrielseförsäkringen för ITP 1, beaktat premiereduktionen med 65 procent.

  Även premien för premiebefrielseförsäkringen inom ITP 2sänks något till följd av lägre sjuklighet. Premiebefrielsen gäller vid sjukdom samt vid kollektiv slutbetalning. Ett genomsnittligt företag kommer under 2019 att betala cirka 0,23 procent (0,25 procent) av lönesumman för premiebefrielseförsäkringen för ITP 2, beaktat premiereduktionen med 65 procent.

 4. Vad blir TGL-premien år 2020?
  Premien för tjänstegrupplivförsäkring TGL lämnas oförändrad på 26 kronor per månad och anställd.

 5. Ändras premien för familjeskyddet?
  Ja, det sker förändringar för såväl det familjeskydd som kan väljas idag och det familjeskydd som är tecknat före den 1 april 2008. Bland annat sänks premiereduktionen från 75 procent till 50 procent. Sammantaget innebär det stigande premier. För exempelvis en 45-åring med det familjeskydd som kan väljas idag höjs premien från cirka 2,81 till 5,25 kronor. Premierna avser ett försäkrat prisbasbelopp att utbetala i fem år. För det familjeskydd som är tecknat före den 1 april 2008 höjs premien från 7 till 11 kronor.

 6. Vad blir maxpremien och utjämningspremien inom ITP 2?
  För 2020 blir maxpremien 7,2 procent (6,9) av pensionsmedförande lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp och 56,1 procent (54,1) av lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Vid en lägre pensionsålder än 65 år, höjs procentsatserna med 0,31 procentenheter (0,27) för varje månad som pensionsåldern sänks.

  För försäkrade som har en högre premie än maxpremien, finansieras den överskjutande delen av en kollektiv utjämningspremie. För 2020 är den 0,55 procent (0,75) av den pensionsmedförande lönen.

Läs mer

Premier för ITP 1
Premier för ITP 2
Därför kostar ITP olika från år till år

 

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice