Så blir premierna för 2018

2017-11-07 Alectas styrelse har fattat beslut om nästa års premier och att premiereduktionen för ITP Sjukpension och premiebefrielse ska fortsätta även under 2018.

Efter flera års ökad sjuklighet med höjda premier som följd har sjukligheten planat ut. Alectas styrelse fattade därför beslut som innebär något lägre premier för sjuk- och premiebefrielseförsäkring under 2018 för ett genomsnittligt företag.

Till följd av gott förvaltningsresultat beslutades också om bibehållen premiereduktion med 65 procent för sjuk- och premiebefrielseförsäkring, samt med 75 procent för familjeskydd.

– En fortsatt premiereduktion innebär cirka 4 miljarder kronor i återbäring till våra kundföretag, säger Fredrik Palm, chef Produkt.

Premien för Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL sänks från 32 till 29 kronor per månad och anställd.

Läs mer

Pressmeddelande
Premier ITP 1
Premier ITP 2
Därför kostar ITP olika från år till år

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Har du istället en fråga till vår kundservice? Kontakta oss.

Tack för din återkoppling!