Ny studie av sjukfrånvaron bland privatanställda tjänstemän

2023-08-31 Alecta kan tillsammans med Karolinska Institutet för första gången presentera en tvärsnittsstudie av sjukfrånvaron bland privatanställda tjänstemän under 2012.

Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor

Studien visar att kvinnor står för en större del av sjukskrivningarna. Tittar vi däremot på antalet sjukskrivningsdagar för de som är sjukskrivna är det ingen större skillnad mellan kvinnor och män.

  Sjukpenning Sjuk- eller aktivitetsersättning
Totalt   7,6 % 1,2 %
Kvinnor 10,9 % 1,8 %
Män 4,5 % 0,6 %

Högst sjukfrånvaro inom vård och utbildning

När vi bryter ner andelen sjukskrivna i sex olika näringsgrenar visar studien att andelen sjukskrivna är högst inom vård och utbildning. Både kvinnor och män har en högre sjukfrånvaro än anställda i de andra fem näringsgrenarna.

Psykisk ohälsa är den vanligaste diagnosen bland de som har sjukpenning

Den vanligaste diagnosen som tjänstemännens sjukskrivningar är psykiska diagnoser. Efter det är muskel- och skelettrelaterade diagnoser vanligast, följt av skador. Bland kvinnorna är 1,2 procent sjukskrivna någon gång under året i graviditetsrelaterade diagnoser.

Underlag för studien

I studien ingår nästan 1,3 miljoner människor. De är privatanställda tjänstemän i åldern 18-67 år som var sjukskriva i mer än 14 dagar under 2012 och de som fick sjuk- eller aktivitetsersättning under samma år.

Studien har resulterat i en rapport och Alecta har även tillsammans med Karolinska institutet genomfört ett seminarium för att presentera resultatet. På seminariet fick nästan 80 personer ta del av resultatet av studien och lyssna på en panel som diskuterade frågorna vidare. 

LÄS MER

Ladda ner sammanfattningen av rapporten
Ladda ner hela rapporten

Se filmerna från seminariet - presentationen och paneldebatten

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice