Plats 1: Anständiga arbetsvillkor

Bolag som blir överraskade av avslöjanden om barnarbete riskerar också att drabbas av finansiella smällar i spåren av skandalen. Kunderna väljer att köpa sina produkter någon annanstans, bolaget får böter eller andra sank­tioner från myndigheter och riskerar dåligt anseende som gör det svårt att rekrytera och behålla medarbetare.

För oss som förvaltar tjänstepensioner är det viktigt att förstå hur ett bolag som vi investerar i arbetar för att förebygga eller motverka barnarbete eller undermåliga arbetsvillkor.

Det är vår uppfattning att bolag som agerar ansvarsfullt och samarbetar med andra företag i sin bransch eller andra intressenter i sådana frågor, kommer bättre förstå vilka risker som kan finnas i hela värdekedjans leverantörsrelationer.

Engagerad dialog med kakao- och chokladbolag

Ditt pensionskapital förvaltas i både svenska och utländska aktiebolag, bland annat inom livsmedels­sektorn. Ett konkret exempel på ett initiativ som Alecta deltagit i rör barnarbete i kakaoodling. 

Elfenbenskusten och Ghana står för upp till 70 procent av den globala kakaoproduktionen. I dessa länder beräknas det finnas mer än 1,5 miljoner barn som arbetar under skadliga förhållanden. För livsmedels­före­tagen är det en utmaning med flera lager av aktörer mellan jordbruken och den kakao de använder i sin produktion. Detta gör att det är svårt att bedöma riskerna på de olika jordbruken.

Belöna goda arbetsvillkor

Arbetet inom initiativet har bland annat resulterat i ökad spårbarhet, där målet är full spårbarhet till 2025. Idag har vi kommit halvägs. Ett av bolagen som finns i Alectas investeringsportfölj är Nestlé som arbetar med insatser för att belöna leverantörer med goda arbetsvillkor för att skapa incitament för förbättringar hos andra.

Investeringar som bidrar till sociala värden

Vårt uppdrag är alltid att skapa så högt värde som möjligt för den kollektiv­avtalade tjänstepensionen, det är utgångspunkten när vi analyserar potentiella investeringar. Vi har de senaste åren hittat investeringar utanför aktiemarknaden som bidrar både till sociala och finansiella värden.

Till nytta i utvecklingsländer

Ett exempel på detta är en investering vi gjorde under sommaren 2021. Då lånades kapitalet ut till finansiering med hög social och miljömässig nytta i utvecklingsländer. Den svenska biståndsmyndigheten Sida tillsammans med Danske Bank och förvaltaren ResponsAbility har samarbetat för att matcha kapital med projekt som behöver mikro­finansiering, exempelvis hållbart jordbruk. För Alectas kunder är det en god investering som samtidigt bidrar till en hållbar utveckling.

Läs mer

Mer att läsa om Nestle i Alectas Ägarrapport 2021
Pressmeddelande: Alecta commits to invest USD 100 Million in new blended finance bond
Alectas unika förvaltningsmodell och investeringsstrategi

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice