Alectas ägarrapport för 2021

2023-06-12 Torsdagen den 7 oktober samlade vi våra nordiska portföljbolag till en presentation av Alectas Ägarrapport 2020/2021. I rapporten går vi, bland annat, igenom hur vi röstat på samtliga stämmor, fokuserar på ett utvalt antal dialoger vi haft med bolag vi är ägare i och beskriver hur vår nya grupp för ägarstyrning och hållbarhet arbetat sedan den instiftades för ett år sedan.

— Vi har fokuserat på att bredda och professionalisera ägararbetet under året. Vi har bland annat utökat antalet personer som sitter i valberedning, utökat vår ägargrupp och instiftat ett ägarråd med externa personer som ger oss råd i kniviga ärenden, säger Carina Silberg, chef Ägarstyrning och hållbarhet.

En speciell säsong

Säsongen 2020/2021 har varit speciell på grund av pandemin vilket inneburit att alla stämmor har fåtts hållas digitalt, vilket enligt Carina tycker både effektiv­iserat processen, men gjort det försvårat meningsutbyte sinsemellan aktieägare och mellan ägare och ledning.

— Pandemin innebar, och innebär en prövning, framförallt vad gäller mänskligt lidande, men även för hur vi ska organisera samhället, där stora bolag är en viktig del. Framöver kommer vi yrka för att den offentliga dialogen som sker på stäm­mor, vilket är ett av de få tillfällena då aktieägare och ledning möte, kommer tillbaka, säger Carina.

Läs mer

Ägarrapport 2021
Röstning i Alectas innehav 2021
Alla Ägarrapporter

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice