Skydd till efterlevande

Du kan välja till ett skydd för dina efterlevande hos oss. Det innebär att det kapital som finns på din tjänstepension betalas ut till dina efterlevande om du dör. Det kallas för återbetalningsskydd.

Återbetalningsskyddet innebär att kapitalet i din ålderspension betalas ut till dina efterlevande om du dör före pension. Dör du när du börjat ta ut din pension får dina efterlevade de utbetalningar som du själv annars skulle fått, som längst  tills pensionen betalats ut i 20 år.

Utbetalningen sker i första hand till make, maka, registrerad partner, sambo och sedan till barn. Du kan även välja vem eller vilka av dina närmaste som ska få pengarna, inom ramen för vad som är tillåtet enligt lag. Då skriver du ett särskilt dokument, ett förmånstagarförordnande. Återbetalningsskyddet betalas ut som en pension i mellan 5 och 20 års tid.

Återbetalningsskyddet medför att du får lite mindre i pension.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?