Skydd till efterlevande

Om du dör innan du går i pension så finns det olika typer av skydd till dina efterlevande. Dels en efterlevandepension som ingår automatiskt och dels ett återbetalningsskydd som du kan välja till.

Efterlevandepension

Efterlevandepensionen betalas ut med ett prisbasbelopp (44 800 kr) per år i fem år till dina efterlevande. Förutsättningen är att du har en anställning hos en arbetsgivare som är medlem i KFS.

Pensionsvalets hemsida kan du läsa mer om efterlevandepensionen.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskyddet innebär att kapitalet på din tjänstepension betalas ut om du dör före pension. Dör du när du börjat ta ut din pension får dina efterlevande de utbetalningar som du själv annars skulle fått, som längst  tills pensionen betalats ut i 20 år. 

Utbetalningen sker i första hand till make, maka, registrerad partner, sambo och sedan till barn. Du kan även välja vem eller vilka av dina närmaste som ska få pengarna, inom ramen för vad som är tillåtet enligt lag. Då skriver du ett särskilt dokument, ett förmånstagarförordnande. Återbetalningsskyddet betalas ut månatligen i mellan 5 och 20 års tid.

Återbetalningsskyddet medför att du får lite mindre i pension. 

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?