Dödsfall

För dig som är privatanställd tjänsteman - ITP 2

Genom din tjänstepension kan dina närmaste ha rätt till Tjänstegrupplivförsäkring TGL, återbetalningsskydd, ITP Familjeskydd och ITP 2 Familjepension. Vad som gäller för dig beror på vilken lön du har och vilka val du har gjort för din tjänstepension.

Tjänstegrupplivförsäkringen TGL har alla anställda och är ett engångsbelopp som betalas ut till efterlevande. Du kan välja till återbetalningsskydd och ITP Familjeskydd. Dessutom kan ITP 2 Familjepension ingå i tjänstepensionen.  
Läs mer om de olika efterlevandeskydden

Se vilka skydd du har

Vilka olika ersättningar och belopp det rör sig om för dig ser du i ditt senaste försäkringsbesked från Collectum – i ”det röda kuvertet”. Du kan även logga in på Mina sidor och se dina aktuella uppgifter där.
Logga in på Mina sidor

Ordförklaringar

Bra att veta

Om en anhörig dör

Var informationen användbar för dig?