ITP Sjukpension från Alecta

När den anställde har varit i sjuk i tre månader betalar du som arbetsgivare inte längre ut kollektivavtalad sjuklön. I stället får den anställde sjukpension från Alecta.

ITP Sjukpension ger dina anställda extra ersättning om de blir sjuka under en längre tid. Ersättningen beräknas på den lön som du har anmält till Collectum.

För att den anställde ska få ersättning måste du skicka en sjukanmälan till Collectum.

Ordförklaringar

Kostnader och storlek på sjukpensionen

Så mycket kostar ITP Sjukpension

Så stor är sjukpensionen från Alecta

"En riktigt bra sjukförsäkring för de anställda"

  • Sjukpensionen i ITP 2 innebär extra ersättning till de anställda och premiebefrielse för arbetsgivaren.

    Sjukpensionen i ITP 2 innebär extra ersättning till de anställda och premiebefrielse för arbetsgivaren.


    Staffan Ström,
    Chef Information, Alecta

  • För att du ska få full ersättning från Alecta måste du få full ersättning från Försäkringskassan, annars minskas utbetalningen.

    För att du ska få full ersättning från Alecta måste du få full ersättning från Försäkringskassan, annars minskas utbetalningen.

Var informationen användbar för dig?