Så ändras kostnaderna för ITP 2 och frilagd premie vid årsskiftet

Här får du en sammanfattning över det som händer vid ett årsskifte som påverkar arbetsgivarens kostnader för både ITP 2 och den frilagda premien för alternativ pensionslösning (tiotaggarlösning).

Höjt inkomstbasbelopp – minskar kostnaden

Näst års höjs inkomstbasbeloppet med 3,7 procent till 66 800 kronor. Det påverkar både förmånernas storlek och premierna. För många arbetsgivare innebär ett höjt inkomstbasbelopp att kostnaderna för ålders- och familje-pensionen i ITP 2 minskar, eftersom en större andel av den anställdes förmån hamnar under 7,5 inkomstbasbelopp efter årsskiftet.

För de arbetsgivare som använder frilagd premie, minskar även denna. Det beror på att den frilagda premien ska spegla den premie arbetsgivaren skulle ha betalt till Alecta, om inte den anställde valt bort stora delar av sin försäkring inom ITP 2 och lagt dem i den alternativ pensionslösning.

Uppräknade fribrev – minskar kostnaden

Alecta kommer att räkna upp fribreven nästa år med 1, 45 procent. Det betyder att en större del av de försäkrades ålders- och familjepensioner blir färdigbetalda och därmed minskar kostnaden för arbetsgivaren. Även den frilagda premien påverkas på samma sätt.

Höjd maxpremie – ökar kostnaden

I den förmånsbestämda ITP 2 finns det en gräns för hur hög arbetsgivarens premie för ålderspensionen får vara – en så kallad maxpremie. Den del av premien som ligger ovanför gränsen, betalas inte av den enskilde arbetsgivaren utan finansieras kollektivt genom utjämningspremien som alla arbetsgivare med ITP 2 betalar till.

Nästa år höjs maxpremien. Höjningen påverkar i synnerhet löner över 7,5 inkomstbasbelopp, där maxpremien höjs från 54, 1 procent till 56, 1 procent. Det betyder att kostnaderna för ålderspensionen ökar för arbetsgivaren nästa år eftersom arbetsgivaren då får betala en större andel av premien själv.

Sänkt utjämningspremie - ger lägre frilagd premie

Utjämningspremien, som finansierar maxpremien, ingår också i den frilagda premien. Under 2020 sänks utjämningspremien till 0,55 procent (2019: 0,75 procent). Sänkningen påverkar också den frilagda premien som även den då blir lägre.

Den frilagda premien vid årsskiftet

Det är framförallt tre faktorer som påverkar den frilagda premien vid ett årsskifte; premiereduktioner, fribrevsuppräkningar och ändrade inkomstbasbelopp.

Alectas premiereduktion på 10 procent som gällt under 2019 upphör. Det medför att premien ökar. Men eftersom fribreven räknas upp och inkomstbasbeloppet höjs, sänks ändå premien något. 

Så förändras premien i procent vid olika åldrar

Totalt sett minskar premien med 14 procent vid årsskiftet. Premien påverkas mest för de äldre försäkrade.

  • För en 41 åring minskar premien i snitt med 4 procent.
  • För en 58 åring – 20 procent.
  • För en 62 åring – 50 procent.
  • Många 63 och 64 åringar blir överförsäkrade vid årsomräkningen och därmed blir den frilagda premien nära noll procent.

Så många får en lägre premie

Hur många av de försäkrade som får en lägre premie hänger också ihop med deras ålder:

  • Av 41 åringarna får 75 procent en lägre premien på mellan 2 och 10 procent.
  • Av 50 åringarna får 75 procent en lägre premie på mellan 6 och 19 procent.
  • Av 60 åringarna får 75 procent en lägre premien på mellan 20 och 75 procent.

Läs mer

Film: Så påverkar inkomstbasbeloppet företagets ITP 2 premier
Därför kostar ITP olika från år till år
Premier för ITP 2

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice