Möjliga pensionslösningar för tiotaggare

En ITP 2-tjänsteman som tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp kan, om arbetsgivaren medger det, välja bort huvuddelen av ITP 2 och istället välja en pensionslösning som arbetsgivaren har utformat på egen hand. En ”tiotaggarlösning” eller ”alternativ ITP”.

En arbetsgivare kan idag erbjuda tiotaggarna fyra huvudsakliga alternativ. 

ITP 2

Av dagens drygt 100 000 tiotaggare har ungefär 66 000 tiotaggare valt att ha kvar ITP 2 som sin pensionslösning. För många höginkomsttagare är ITP 2 ett starkt alternativ som inte ska glömmas bort. 

ITP 1

Ett enkelt sätt att erbjuda tiotaggarna ett premiebestämt alternativ till ITP 2 är att låta dem byta till ITP 1. All administration går då genom de befintliga rutinerna med Collectum och arbetsgivaren behöver själv inte upphandla försäkringsgivare, pressa priser och ansvara för allt det andra som följer av en helt egenutformad pensionslösning. Ungefär 10 000 tiotaggare har idag gått över till ITP 1.

Alternativ ITP/tiotaggarlösning

Kärt barn har många namn - det här alternativet innebär att arbetsgivaren själv utformar en pensionslösning som blir det egna alternativet till ITP.

Det är en möjlighet som erbjuder stora mått av frihet, men som också innebär att arbetsgivaren tar på sig det fulla ansvaret för den alternativa lösningen. Allt ifrån att välja ut lämpliga försäkringsgivare, välja premiemodell och pruta ner avgifterna till att säkerställa korrekt dokumentation och information till medarbetaren blir nu arbetsgivarens ansvar. Ungefär 40 000 tiotaggare har idag en sådan utformad pensionsplan.  

Förstärkt ITPK

Ett mellanting mellan att erbjuda ITP och en egenutformad lösning är att betala in extrapremier till den anställdes ITPK. Då kan arbetsgivaren själv välja premiemodell (till exempel premietrappa, individuell premie eller frilagd premie) men ändå dra nytta av det färdigupphandlade placerings­utbud som finns inom ITP1/ITPK. Ungefär 1 200 tiotaggare har idag Förstärkt ITPK.

Tiotaggarlösningen är arbetsgivarens egen pensionsplan

Hur den alternativa lösningen ska vara utformad och hur mycket som ska betalas in till den bestämmer arbetsgivaren helt och hållet själv.

Alecta har inget inflytande över det och kan heller inte se om och i så fall var den nya, alternativa pensionslösningen har tecknats.

Anmäl alltid till Collectum

Om arbetsgivaren och medarbetaren kommit överens om att en egen utformad lösning ska gälla istället för ITP 2, ska en skriftlig anmälan skickas in till Collectum.
   När valet registrerats är det arbetsgivarens ansvar att teckna den alternativa pensionslösningen enligt de villkor man kommit överens om.

Läs mer

Tema Tiotaggarval
Andra pensionslösningar än ITP
Mer om tiotaggarlösningar/alternativ ITP hos Collectum

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice