Plats 3: Affärsetik

Alecta är bland de större ägarna i flera svenska banker som de senaste åren stått i fokus för anklagelser och utredningar som rört såväl penning­tvätt som brister i rutiner och kontroller.

I praktiken handlar det om att man inte fått in affärsetik i verksamhetens rutiner, och att de varningssystem som ska finnas på plats inte reagerat tillräckligt tidigt eller tydligt.

Dialoger med alla berörda 

Alecta har fört en dialog med samtliga berörda banker för att säkerställa att de tillsätter tillräckligt med resurser för att hantera och förebygga nya incidenter. Sedan 2019 har Alecta och andra ägare exempelvis arbetat genom valberedningen för att säkerställa att Swedbanks styrelse har rätt sammansättning och kompetens för att kunna återupprätta kundernas förtroende.

Ersättningar som styr rätt

Som förvaltare av din tjänstepension tycker vi att det är viktigt att bolagens ersättningar bidrar till ökat aktieägarvärde, det är där avkastningen till din pension skapas. Det kan tyckas att arvoden eller löner i bolagen är höga, men i de fall där Alecta som ägare är med och röstar för eller emot program, baserar vi det på bolagets situation och behov. Är man på väg in i en ny marknad och till exempel behöver rekrytera ny kompetens gör vi jämförelser med andra bolag av samma storlek eller sektor. Det är viktigt att vi får rätt kompetens på plats.

Vi vill se tydliga ersättningsprinciper som inte bara belönar kortsiktiga prestationer. När vi ser brister i ersättningsprogram kan vi använda oss av dialog eller vår ägarröst vid bolagsstämman. Under säsongen 2020-2021 röstade vi emot 14 procent av stämmoförslagen om ersättningar.

Leva som vi lär

Minst lika viktigt är det att hålla på affärsetiska principer i Alectas egen verksamhet. Som förvaltare av ett betydande kapital är det viktigt att vi agerar på ett sätt som värnar våra kunders och andra intressenters förtroende. Vi har en rad policies, interna utbildningar och rutiner för inköp och investeringar.

Och det allra viktigaste - vi ska ha med oss etiken i vardagen och vara öppna för att diskutera dilemman eller svårbedömda situationer. På Alecta finns en visselblåsarfunktion som medarbetare kan vända sig till anonymt.

Läs mer

Alectas dialoger

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice