Plats 2: Klimatet

När man förstår vilken enorm omställning samhället står inför – med en utfasning av fossila bränslen, ökad elektrifiering och stora behov av förny­bar energi – blir det också tydligt att här finns lönsamma investeringar att göra.

Många bolag som vi förvaltar din tjänstepension i är idag med och utvecklar produkter och tjänster som är en del i den omställningen. Två exempel är Volvo som ska elektrifiera lastbilstransporter eller SSAB som utvecklar teknik för att kunna framställa fossilfritt stål.  

Bolag med låga utsläpp klarar ökade priser bättre

Som ägare är Alecta med och stöttar bolagen i arbetet och många av våra dialoger med bolag handlar om hur de arbetar med sina affärsmodeller och produkter för att vara långsiktigt lönsamma. Bolag som lyckas sänka sina utsläpp kommer att ha en bättre kostnadsbild vid ökade priser för koldioxutsläpp, vilket kan påverka värdet på aktien. Om du är nyfiken på hur det funkar kan du själv testa klimat­verktyget längst ner på sidan.

Nära 60 miljarder kronor i gröna lån

I en pensionsportfölj är räntetillgångar, det vill säga lån i form av stats- eller företagsobligationer, vanliga inslag. Under de senaste åren har Alecta investerat nära 60 miljarder kronor i gröna obligationer. Obligationer som finansierar olika miljöeffektiviseringar och förbättringar.

Hur vet vi det? Jo, en grön obligation upprättas utifrån vissa ramar. Vi vet exempelvis om den ska finansiera energieffektiviseringar, miljöteknik­utveckling eller åtgärder för utsläppsminskningar. Och resultaten, både de finansiella och de "gröna", rapporteras tillbaka till oss.

Exempel på gröna låntagare i Alectas portfölj är Göteborgs Stad, fastighetsbolaget Vasakronan och Världsbanken.

Koldioxidavtryck från aktieportföljen

När vi jämför koldioxidavtrycket med andra ser vi att Alecta har ett lågt avtryck. Detta är ett resultat både av att bolagen i portföljen arbetar aktivt för att minska sina utsläpp men också tack vare att vi inte investerar i renodlade fossila bolag.

Samtidigt vet vi att en fossilfri investeringsportfölj inte betyder en fossilfri värld. Därför vill vi kunna investera i bolag som har en tydlig plan för omställning även om det tillfälligt ökar vårt klimatavtryck. Det kan vara bolag med höga utsläpp men som sitter på lösningar som kommer att förändra hela sin bransch. 

Alectas syn på kol, olja och naturgas

Alecta investerar inte i bolag vars huvudsakliga verksamhet är utvinning av förbränningskol eller kolbaserad energiproduktion. Vi ser att kol som energikälla har ett högt klimatavtryck och är på väg att fasas ut. Vi är inte heller med och finansierar olje­utvinning i känsliga miljöer som Arktis, eller andra okonven­tionella fossil­utvinnings­metoder med stor negativ effekt på miljön, såsom oljesand eller utvinning av naturgas och skifferolja genom "fracking.

Vårt eget avtryck då?

Alecta förvaltar ett stort kapital, men i övrigt är vi en effektiv organisation med ett enda kontor. Vårt största avtryck är faktiskt alla brev och besked vi skickar ut. Genom att allt fler utskick blir digitala, förbrukade vi 10 ton mindre papper under 2020. I övrigt utgör våra resor och uppvärmningen av kontoret vårt klimat­avtryck. I vår års- och hållbarhetsredovisning redovisar vi resultaten från vårt arbete med att sänka avtrycket. 

Läs mer


Alectas Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice