Frågor och svar om PRI-inlösen

Alecta sänker arbetsgivarnas engångspremier vid inlösen av förmåns­bestämd ålderspension. Anledningen är de stigande marknadsräntorna under 2022. Här hittar du svar på några vanliga frågor kring beslutet.

Detta innebär en PRI-inlösen

PRI-inlösen hos Alecta innebär att en arbetsgivare som tidigare valt att finansiera ålderspensionen i ITP 2 genom pensionsavsättningar i balansräkningen eller genom en pensionsstiftelse kan lösa in hela eller del av sin pensionsskuld mot försäkring i Alecta.

För att göra detta betalar arbetsgivaren en engångspremie. Engångspremien inklusive Alectas framtida avkastning ska täcka alla framtida pensions­utbetal­ningar.

Frågor och svar

Påverkas de anställda/försäkrade på något sätt av beslutet?

Nej, beslutet påverkar bara nivån på den premie arbetsgivaren får betala vid inlösen av det försäkringsåtagande som arbetsgivaren tidigare ansvarat för i egen regi. De anställdas ITP 2-pensionsförmåner påverkas över huvud taget inte

Vilka villkor gäller för de kunder som vill göra en PRI-inlösen före den 1 januari?

Tidpunkten för en PRI-inlösen får aldrig vara retroaktiv och kan bara genomföras per ett månadsskifte. Offerter för 2023 kan tidigast skickas ut i mitten av januari, vilket i praktiken innebär att nästa möjliga inlösentidpunkt är 1 februari 2023.

Gäller beslutet om ändrade engångspremier även vid tvingande inlösen?

Ja, både frivillig och tvingande inlösen berörs av beslutet.

Ändras de löpande premierna eller frilagd premie?

Inte till följd av detta beslut, men Alectas styrelse har tidigare under hösten bland annat fattat beslut om premiereduktion för löpande betald förmånsbestämd ålders- och familjepension med 40 procent

Kan engångspremierna komma att sänkas igen i närtid?

Vid tillräckligt stora och varaktiga förändringar i omvärldsfaktorer som till exempel det rådande ränteläget kommer vi att justera prissättningen. När det sker och i vilken riktning det blir finns det dock inga möjligheter att förutse idag.

Hur påverkas de arbetsgivare som idag skuldför sina ITP 2-pensioner?

De påverkas inte alls. Beslutet berör bara de arbetsgivare som vill lösa in sitt pensionsåtagande mot försäkring i Alecta genom engångspremie.

Vad blir nettopremieräntan, d.v.s premieräntan efter avdrag för avkastningsskatt och driftskostnader?

Premieräntan inkluderar schablontillägg för framtida avkastningsskatt och driftskostnader. Nettopremieräntan ökar från 0,20 procent till 0,65 procent.

Läs mer

Pressmeddelande
Läs mer om PRI-inlösen
Finansiering av ITP 2 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice