Fråga oss på Alecta!

På Alecta har vi många kunniga medarbetare som gärna vill hjälpa till att förklara det som kan vara krångligt och svårt att förstå när det gäller tjänstepensionen. Har du en fråga - skicka den till oss så ser vi till att rätt person svarar.

Den här frågan har vi ställt till Karin Forssman som arbetar som handläggare på Alecta Sjukpension.

När ska vi sjukanmäla en anställd? Och vad innebär den så kallade 105 dagars regeln?

När en anställd har varit sjuk i 90 dagar (kalenderdagar), eller i sammanlagt 105 dagar under en tolvmånadersperiod, gör du som arbetsgivare en sjukanmälan till Collectum. Den anställda kan då få ITP Sjukpension från Alecta.

När den anställda får ITP Sjukpension, slutar du som arbetsgivare att betala ut kollektivavtalad sjuklön. Den anställda fortsätter också att få ersättning från Försäkringskassan.

105 dagars regeln gäller

När arbetsgivarens sjukanmälan kommer till Alecta, kontaktar vi Försäkringskassan för att få uppgifter om exakt de dagar den anställda fått ersättning.

Vi räknar sedan ihop dagarna och lägger även till eventuella sjukdagar före den 91: a sjukdagen som arbetsgivaren angett i sjukanmälan, för att se om den anställda kommer upp i minst 105 dagar (det vi kallar ”105 dagars regeln”). Då kan nämligen ITP Sjukpension börja betalas ut. Det är därför det är så viktigt att du alltid anmäler alla sjuktillfällen - vi får inte in några sådana uppgifter från någon annan.

Extra bra för dig som arbetsgivare

När Alecta har börjat att betala ut ITP Sjukpension till den anställda behöver arbetsgivaren inte betala några ITP premier eftersom premie­befrielse­försäk­ringen börjar gälla.

Premiebefrielseförsäkringen gäller dock lite olika för ITP 1 och ITP 2.
Läs mer om premiebefrielseförsäkringen

Du behöver inte heller betala kollektivavtalad sjuklön till den anställda. 

Om Alecta inte betalar ut sjukpension

Om Alecta inte kan betala ut ITP Sjukpension enligt de regler och beslut som gäller (den anställda har inte varit sjuk tillräckligt länge eller får ingen ersättning från Försäkringskassan med mera), hör vi av oss både till arbetsgivaren och den anställda.

Karins tips!

  1. Se över att lönerna för de anställda stämmer innan du gör en sjuk­anmälan. En retroaktiv lönesänkning kan medföra att en anställd
    får ett krav från oss eftersom vi då kan ha betalt ut en för hög ITP Sjukpension.

  2. När en anställd är tillbaka och arbetar fullt ut i sin tjänst, gör du en friskanmälan till Collectum.

  3. Med tjänsten ”Sjukanmälda och premiebefriade” i vårt internetkontor, kan du ta fram en tydlig sammanställning över samtliga anställda som är sjukanmälda och premiebefriade.


Läs mer

Premiebefrielseförsäkringen
Ersättning vid sjukdom (privat)

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice