Liselott Ledin, Chef Aktieförvaltning

En investerares betraktelser av rapportering under pandemin

Bild på Liselott, kapitalförvaltningen

Under mars 2020 förändrades vardagen för en stor del av världens befolkning. COVID-19 visade hur sårbara vi, och vår ekonomi, är. Pandemin har satt mycket på sin spets och många av de ekonomiska och samhälleliga diskussioner som förts under de senaste åren har aktualiserats på ett sätt ingen räknade med.

Alecta förvaltar pensioner för 2,6 miljoner privatkunder och cirka 36 000 företagskunder. En stor del av spararnas kapital investeras i svenska bolag och många av dem arbetar nu hårt för att hantera de ekonomiska effekterna av pandemin.

Liselott Ledin, chef för aktieförvaltning på Alecta, menar att bolagens kommunikation till aktieägare blir än viktigare under tider av ekonomisk orolighet. Under rapportperioden efter det första kvartalet 2020 drog hon några slutsatser.

Vilken är den tydligaste förändringen i rapporterna jämfört med förra kvartalet?
Kvartalsrapporterna visade att effekterna av pågående pandemi skiljer sig kraftigt åt mellan olika sektorer. Bolag inom läkemedel, dagligvaror, e-handel och teknologi har varit relativt opåverkade eller har i vissa fall sett högre efterfrågan under kvartalet. Andra branscher har drabbats väsentligt hårdare, som exempelvis servicenäringen och viss fysisk handel då många länder stängt ned för att hindra fortsatt smittspridning.

Rese- och turistindustrin har sett en betydande del av marknaden försvinna, vilket resulterat i att flera bolag har behövt ta in nytt kapital från både aktie- och kreditmarknaden. Inom verkstadssektorn har ett antal bolag indikerat försäljningsnedgångar på 30–40% under april i Europa och USA, medan tecken på återhämtning har synts i Kina.

Banksektorn gjorde kraftigt ökade avsättningar för kreditförluster till följd av en allt svagare makrobild.
Många bolag valde att i samband med rapporterna inte längre ge några prognoser för helåret 2020. Vi har en unik situation med extremt stor osäkerhet kring pandemins stora negativa effekter på världsekonomin och den framtida vinstutvecklingen är särdeles svårbedömd. Flertalet bolag sänkte också eller drog tillbaka tidigare utdelningsförslag.

Vad är det viktigaste för bolagen att tänka vad gäller sin kommunikation till aktieägare, sett utifrån ett investerarperspektiv?
Vi står inför det brantaste fallet i bedömd global BNP sedan andra världskriget och den framtida vinstutvecklingen är särdeles svårbedömd. I denna situation önskar jag mig en transparent beskrivning om hur verkligheten ser ut just nu för bolagen. Utsikterna de närmaste månaderna beror av pandemins fortsatta utveckling och i vilket tempo länder kan öppna upp igen.

I ett sådant läge förväntar jag mig ingen guidning om framtiden men att de för ett resonemang kring olika tänkbara scenarios och hur dessa scenarios påverkar bolagens finansiella utveckling.

Ett stort fokus bör ligga på att vara agila och snabbt kunna anpassa sin verksamhet till olika potentiella återhämtningsscenarios.

Vilka bestående förändringar tror du pandemin kommer att resultera i när det kommer till bolagen?
Vad det gäller bestående effekter för bolagen så tror jag många kommer att resa betydligt mindre i tjänsten (i en värld efter corona) då man upptäckt att det går utmärkt att genomföra exempelvis Teamsmöten med hög kvalitet. Likaså har många upptäckt fördelarna med att jobba hemifrån och kommer fortsätta att göra så i hög utsträckning och därmed minskar behovet av kontorsyta.

Slutligen, vad är den största lärdomen du som investerare dragit?
Det gäller att vara oerhört ödmjuk i en unik situation som denna. Osäkerheten på marknaden är just nu mycket stor. I ena vågskålen har vi pandemins stora negativa effekter på världsekonomin och risken för förnyad smittspridning. I andra vågskålen har vi massiva stimulanspaket med ökad likviditet i det finansiella systemet och möjligheten att det värsta är bakom oss i form av smittspridning med utplanande viruskurvor som följd.

Utsikterna de närmaste månaderna beror av pandemins fortsatta utveckling och i vilket tempo länder kan öppna upp igen. Vi vet att vi kommer att uppleva ett sällan skådat vinstras under det andra kvartalet och att många företag kommer att få problem både med kassaflöde och likviditet. På ett eller annat sätt är de flesta företagen negativt påverkade.

Alecta har starka finanser vilket gör att vi står väl rustade för att klara av våra åtaganden gentemot alla våra kunder, trots den rådande finansiella oron och de kraftiga svängningarna på börsen. Vår likviditet är också mycket god, så för en investerare som Alecta finns möjligheter att göra långsiktigt bra affärer under en nedgång på marknaden.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice