Ansvarsfulla investeringar

Alectas arbete med investeringar har betydelse för alla våra kunder, drygt två miljoner privatkunder och 34 000 företagskunder, men även för samhället i stort. Med ett förvaltat kapital på över 800 miljarder kronor är Alecta en viktig aktör på den svenska kapitalmarknaden.

Vi är en av de största ägarna av svenska börsföretag och en av Sveriges största fastighetsägare. Vår placer­ings­­verksam­het innebär ett stort ansvar och möjlighet till påverkan på det hållbarhetsarbete som bedrivs av de bolag vi investerar i.

Utgångspunkten för Alectas håll­barhets­arbete i placer­ings­­verksam­heten är ägarpolicyn. Vi investe­rar i företag som tar tillvara sina affärs­möjligheter och beaktar miljö­mässiga och sociala aspekter för att minska risker och kostnader. En förutsättning för långsiktigt värde­skapande är att sträva mot en balans mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden så att vi som ägare och investerare kan erhålla en god långsiktig avkastning.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!