Ansvarsfulla investeringar

Alectas arbete med investeringar har betydelse för alla våra kunder, 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder, men även för samhället i stort. Med ett förvaltat kapital på 1 134 miljarder kronor är Alecta en viktig aktör på den svenska kapitalmarknaden.

Vi är en av de största ägarna av svenska börsföretag och en av Sveriges största fastighetsägare. Vår placer­ings­­verksam­het innebär ett stort ansvar och möjlighet till påverkan på det hållbarhetsarbete som bedrivs av de bolag vi investerar i.

Utgångspunkten för Alectas håll­barhets­arbete i placer­ings­­verksam­heten är ägarpolicyn. Vi investe­rar i företag som tar tillvara sina affärs­möjligheter och beaktar miljö­mässiga och sociala aspekter för att minska risker och kostnader. En förutsättning för långsiktigt värde­skapande är att sträva mot en balans mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden så att vi som ägare och investerare kan erhålla en god långsiktig avkastning.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice