Premiemaximering

Den största kostnaden i tjänstepensionen ITP 2 är oftast den för ålderspensionen. Men det många arbetsgivare inte känner till är att det finns en övre gräns för hur mycket ålders­pensionen får kosta – en maxpremie.

Om premien blir högre än vad den maximalt får bli, skjuts det till pengar från en särskild utjämningsfond. Alla arbetsgivare med ITP 2 bidrar till medlen i fonden genom att betala en utjämnings­premie.

Premien justeras varje år

Vanligen justeras taket för hur mycket ålderspensionen får kosta varje år och för i 2017 får premien som högst vara:

  • 6,5 procent av lönen - för lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp
  • 51,3 procent av lönen - för lön mellan 7, 5 och 30 inkomstbasbelopp 

För 2018 gäller 6,6 procent respektive 52,3 procent.

Exempel med två olika premier

I det här exemplet räknar vi med två olika premier för samma årslön. Att premien är olika beror på att premien är individuell och bestäms av sådant som att den försäkrade till exempel har haft ITP 2 tidigare och hur gammal hon är.

Exempelperson RobinExempel Robin

Årslön: 366 000 kronor.
ITP Ålderspension: 3 050 kronor/månad.
Antagen premie: 1 575 kronor/månad.
Maxpremie: 2 013 kronor/månad (366 000 x 6,6 %/12 = 2 013).

Förklaring - ingen premiemaximering

Eftersom den antagna premien är lägre än maxpremien på
2 013 kronor/månad blir det ingen premiemaximering för Robin.
 

Exempelperson VeraExempel Vera

Årslön: 366 000 kronor.
ITP Ålderspension: 3 050 kronor/månad.
Antagen premie: 2 100 kronor/månad.
Maxpremie: 2 013 kronor/månad (366 000 x 6,6 %/12 = 2 013).

Förklaring - premiemaximering gäller

Eftersom den antagna premien är högre än maxpremien på
2 013 kronor/månad kommer det att skjutas till pengar från utjämnings­fonden.Arbets­givaren betalar alltså max­premien på  2 013 kronor och resten betalas genom utjämningspremien som betalas av alla arbetsgivare med ITP 2.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!