Så kommer din pension hos Alecta förvaltas

För att du som är kund i Alecta ska få en så bra utveckling på ditt pensions­kapital som möjligt startade vi i december 2022 en översyn av vår kapital­förvaltning. Som en följd av händelserna under våren 2023 och Alectas investeringar i de amerikanska bankerna, beslutade Alectas styrelse dess­utom att utöka översynen. Den 9 juni fattade styrelsen beslut om inrikt­ningen framåt och här kan du läsa om resultatet.

För dig som kund innebär översynen inga förändringar vad gäller val, avgifter eller uttag. Förändringarna berör vår långsiktiga inriktning på hur pensions­kapitalet ska placeras i Alectas båda pensionsprodukter;

  1. Förmånsbestämd ålderspension.
  2. Premiebestämd ålderspension – Alecta Optimal Pension (se faktaruta).

Eftersom Alecta är en stor aktör på kapitalmarknaden och inom pensions­systemet kommer genomförandet av besluten efter översynen att behöva ske kontrollerat över en längre tid.

Så kommer ditt pensionskapital att förvaltas

Premiebestämd ålderspension – Alecta Optimal Pension  

Den premiebestämda ålderspensionen Alecta Optimal Pension motsvarar cirka 20 procent av Alectas totala förvaltade kapital, eller cirka 250 miljarder kronor.

Eftersom produkten har en mycket lång tidshorisont med hög avkastning i fokus, kommer Alecta fortsätta med en aktiv aktieförvaltning med fokuserade inne­hav. Vissa förändringar kommer dock att ske med lärdom av det som hände våren 2023:

  • Fortsatt aktiv förvaltning.  
  • Aktieportföljen kommer att innehålla fler bolag. 
  • Lägre ägarandelar i bolag utanför Norden.   

Förmånsbestämd ålderspension

Den största delen av Alectas kapital finns inom den förmånsbestämda ålderspensionen. 

Aktieportföljen i vår förmånsbestämda produkt har ett större behov av stabilitet. Det innebär att inriktningen på förvaltningen av portföljen kommer att förändras framöver. Styrelsen har gett Alectas ledning i uppdrag att under hösten 2023 analysera hur en sådan portfölj lämpligen ser ut. Det kommer att innebära:

  • Att Alecta gör en fördjupad analys av förvaltningsmodellen, som sannolikt kommer innebära att aktiv förvaltning kompletteras med indexförvaltning.
  • Aktieportföljen som förvaltas aktivt kommer att innehålla fler bolag.
  • Lägre ägarandelar i bolag utanför Norden.   

En långsiktig placeringsstrategi

Resultatet av översynen av Alectas kapitalförvaltning ger oss en långsiktig placeringsstrategi med ett kontrollerat risktagande så att vi kan uppfylla vårt uppdrag om att ge våra kunder den bästa möjliga pensionen.

Läs mer

Frågor och svar om Alectas investeringar i amerikanska banker
Pressmeddelande

 

Två olika pensioner

Alecta erbjuder två olika pensionsprodukter inom kollektivavtalet ITP:

  • Förmånsbestämd ålderspension (för den som har ITP 2).
  • Premiebestämd ålderspension – Alecta Optimal Pension (både för den som har ITP 1 och ITP 2).

Den förmånsbestämda ålderspensionen gäller främst för anställda som är födda 1978 eller tidigare. Den premiebestämda  – Alecta Optimal Pension - gäller för hela ålderspensionen i ITP 1 (främst för anställda som är födda 1979 eller senare) och för den premiebestämda delen av ITP 2 som heter ITPK.

I den förmånsbestämda pensionen - är den försäkrade lovad en på förhand bestämd procent av sin slutlön i pension.

I den premiebestämda pensionen - får den försäkrade en viss bestämd procent av månadslönen inbetald som premie till sin framtida pension. Pensionens storlek beror därför bland annat på vilken lön den försäkrade har och hur pensionskapitalet utvecklas fram till pensionen.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice