Frågor och svar

 

 1. Varför gör Alecta premieändring nu?
  Alecta har beslutat att höja premierna för förmånsbestämd ålderspension. Höjningen är en anpassning till längre förväntad livslängd och rådande lågräntemiljö. Ändringen omfattar även familjepensionspremierna. Förändringarna träder i kraft den 1 mars 2020.

 2. Hur påverkas den löpande ålderspensionspremien?
  Alecta kan inte höja priset för redan tecknad försäkring, så ingenting händer förrän förmånen ändras. Vid en löneökning kommer det nya priset gälla på förmånsökningen, medan det gamla priset gäller på redan tecknad förmån. För en nyanställning kommer det nya priset gälla på hela förmånen. Prisökningen är cirka 19 procent för en 40-åring, 17 procent för en 50-åring, och 14 procent för en 60-åring.

 3. Hur påverkas den löpande familjepensionspremien?
  För försäkring som tecknats 1 mars 2020 eller senare höjs premien för personer som är 45 år och yngre med mellan 0 och 3 procent. Samtidigt sänks premien för de som är 46 år och äldre mellan 0-5 procent. Precis som för ålderspension kan Alecta inte höja premien på befintliga försäkringar vilket innebär att personer under 46 får en oförändrad premie och personer som är äldre än 46 kan få en sänkning på upp till 5 procent.

 4. Hur mycket sänks premieräntan för löpande betald försäkring?
  Premieräntan sänks från 1,25 till 0,8 procent. Efter avdrag för avkastningsskatt och drift sänks räntan från 0,95 till 0,5 procent.

 5. Vad innebär ändringen för kundföretagen?
  Effekten påverkar bara förmånsökningar som beror på löneökningar, nyinträden och återinträden. För ett genomsnittligt kundföretag bedöms premiehöjningen bli cirka 1,7 procent på ett års sikt.

 6. Sänks även räntan för PRI-inlösen?
  För PRI-inlösen sänktes premieräntan den 1 oktober 2019. Sedan dess har marknadsräntorna återhämtat sig något, vilket innebär att premieräntan för PRI-inlösen höjs från 0,25 till 0,5 procent. Samtidigt ändras även de livslängdsantaganden som tillämpas vid PRI-inlösen

 7. När är rapporterna i Internetkontoret uppdaterade?
  Rapporterna som påverkas är Löneändring, Nyrekrytering, Premieprognos, Frilagd premie för alternativ pensionslösning samt Sök försäkrad. Uppgifterna i dessa tjänster visar rätt siffror från 13 februari (för beräkningar 1 mars och senare).

  Tjänsten MisLife Insurance XML 1.6.2. och XML 2.0 påverkas också. Uppgifterna i dessa tjänster visar rätt siffror från 2 mars (för beräkningar 1 mars och senare).

 8. Vi har PRI, påverkas vår premie till Alecta?
  Ja, eftersom ITP-planens familjepension är försäkrad i Alecta oavsett finansieringsform påverkas PRI-företagen av ändrade familjepensionspremier (se frågan om löpande familjepensionspremie ovan).

 9. Hur påverkas PRI-inlösen?
  En genomsnittlig PRI-inlösen blir cirka 2 procent dyrare till följd av omtarifferingen. De nya premierna slår olika för män och kvinnor. I genomsnitt ökar premien för män med 3,5 procent och för kvinnor minskar den med 3 procent.

 10. Hur påverkas frilagd premie för de som idag har en sådan lösning?
  I samband med omtarifferingen kommer den frilagda premien för försäkrade som är äldre än 45 att sänkas något eftersom familjepensionspremien sänks. Denna är dock en väldigt liten del av den frilagda premien. Vid en löneökning kommer det nya priset gälla på förmånsökningen, medan det gamla priset gäller på redan tecknad förmån.

 11. Vad tillämpar Alecta för livslängdsantaganden för förmånsbestämd ålderspension?
  Vi antar att en man lever i 23,5 år från 65-årsdagen. Det är en höjning med 1,8 år jämfört med våra gamla antaganden. Vi antar att en kvinna lever i 24,7 år från 65-årsdagen. Det är en höjning med 0,7 år jämfört med våra gamla antaganden.

  Vid löpande betald försäkring tillämpas ett livslängdsantagande som är viktat baserat på andelen kvinnor och män i beståndet. Livslängdsantagandet vid löpande betald försäkring är 24 år från 65-årsdagen i våra nya antaganden jämfört med 22,7 år i våra gamla antaganden.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice