Alectas digitala årsredovisning - enklare, smartare och mer lättläst

Årsredovisningar har i stora drag sett likadana ut sedan lång tid. Olika ambitiösa försök har gjorts, och stora belopp har lagts ned bland annat av kommunikations­byråer, för att hitta ett bra digitalt format men ingen har riktigt lyckats. Förrän nu.

Alectas nya digitala års- och hållbarhetsredovisning är inte bara effektivare att producera, den är också mer lättläst och informativ.

− Vi har utgått från att det ska vara enkelt för våra kunder och ägare att skaffa sig såväl en snabb överblick över året som gått, som mer fördjupad information. Det har fått oss att tänka nytt och digitalt. Och vi är mer än nöjda med resultatet, säger Martin Hedensiö, chef Kommunikation.

Viktiga men ofta olästa 

Års- och hållbarhetsredovisningar är generellt viktiga publikationer som fler borde läsa, men som tyvärr tenderar att bli så omfattande att träden skymmer skogen.

En vanlig årsredovisning består dels av en så kallad framvagn som på ett lite mer lättsamt sätt beskriver företaget, dess affärsidé, vision, strategier, marknader och affärsområden samt vad som hänt under året, dels en bakvagn med de mer formella delarna, dvs. förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkning, noter, revisionsberättelse med mera. 

Tre delar 

− En sak som alltid är frustrerande och ineffektivt är att man på de flesta bolag, inklusive Alecta, tenderar att skriva om hela framvagnen varje år trots att det som verkligen är specifikt för året är en ganska liten del. Med vår digitala års- och hållbarhetsredovisning har vi kommit runt det problemet genom att dela in den i tre delar.

Framvagnen är uppdelad i två delar som bägge är helt digitala. Det årsspecifika är kärnan, men från den delen länkar vi till våra vanliga webbsidor för fördjupningar som beskriver olika områden som är mer statiska, dvs. som inte är knutna till ett visst bokslutsår.  

Den tredje delen är bakvagnen, som formellt är en fullständig års- och hållbarhetsredovisning, ligger som en pdf och har dessutom lite mer sparsmakad formgivning än tidigare för att spara tid och pengar. Innehållet har utökats något jämfört med tidigare års bakvagnar. 

Lyckat slutresultat 

Slutresultatet är en informativ och lättläst produkt.

− Nu hoppas vi att kunderna och ägarna, liksom andra intressenter, samarbets­partners och arbetssökande, ska tycka den är lika bra, säger Martin Hedensiö. 

Läs mer

Alectas Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice