Kraftiga börsnedgångar
– så påverkas din tjänstepension

2022-03-04 Börsen har gått ned kraftigt som en effekt av Rysslands krig mot Ukraina. Fallande börser gör att många nu tänker på sin pension. Att börsen faller skapar såklart oro, men din pension påverkas faktiskt mindre än man kan tro.

Rysslands brottsliga invasion av Ukraina skapar först och främst stort lidande för Ukrainas befolkning. Men det leder också till oro på världens börser och ovisshet kring hur den övriga ekonomin påverkas.

Vissa företag och branscher påverkas omedelbart, bland annat genom ökade priser på energi, vissa metaller och vete. Andra påverkas på lite längre sikt när leverantörskedjor riskerar att brytas eller efterfrågan helt enkelt går ner på grund av den allmänna oron och ovissheten.

Högre inflation och lägre tillväxt

De ekonomiska konsekvenserna av det ryska angreppet kan bli högre inflation och lägre tillväxt. Förutom högre priser kan den komponentbrist som redan plågar delar av världsekonomin komma att förvärras eftersom Ryssland är en stor producent av viktiga metaller. För Sveriges del tillkommer också negativa effekter på valutan eftersom kronan inte trivs när det blåser. Ökad osäkerhet leder på kort sikt till en ovilja att ta risk och försiktigare konsumenter.

Så påverkas din tjänstepension

Det finns två typer av tjänste­pension: förmånsbestämd pension och premie­bestämd pension.

En förmånsbestämd pension påverkas inte alls av ett börsras

En förmånsbestämd pension är vanligast bland de som är över 40 år. Om du till exempel är privattjänsteman och är född före 1979 har du med stor sannolikhet den förmånsbestämda tjänstepensionen ITP 2. Då är du garanterad en viss andel av din lön i pension och berörs därför inte alls av börsens svängningar, varken uppåt eller nedåt.

Men i din ITP 2 finns också en liten, kompletterande del som påverkas. Den heter ITPK och påverkas olika mycket beroende på om, och i så fall hur du själv valt att placera den.

En premiebestämd pension påverkas mera

Du som har en premiebestämd pension är nämligen inte lovad en viss pensions­nivå utan istället en viss inbetalning (premie) till din tjänstepension. Vad de inbetalningarna (premierna) sedan ger för pension i slutänden beror på fyra saker:

  1. Under hur lång tid det betalas in pengar, och hur mycket som betalas in per månad.
  2. Vilken avkastning du får.
  3. Vilka avgifter du betalar.
  4. Hur många år utbetalningarna ska fördelas på.


I en traditionell försäkring som Alecta Optimal Pension finns det också alltid en garanti för dig som sparare. Numera är det vanligt med en Pengarna tillbaka-garanti, alltså att du är garanterad minst de pengar som arbetsgivaren betalat in.

Många traditionella försäkringar garanterar också en viss andel av kapitalet vid en eller flera tidpunkter så att värdet inte kan krympa ihop alltför mycket trots rejäla börsfall.

Privattjänstemän som är födda 1979 eller senare och privat­anställda arbetare har premie­bestämd tjänste­pension. Du som jobbar inom stat, kommun eller region kan antingen ha en helt premiebestämd tjänstepension eller både förmåns­bestämd och premie­bestämd tjänste­pension. Vad som gäller för just dig kan du kolla upp med din arbetsgivare eller hos din valcentral.

Kan ett börsras vara bra?

Ja, faktiskt. Det finns två sätt att få avkastning genom att äga aktier. Det ena är att få utdelning. Med det menas att du som aktieägare får ta del av företagets vinst. När företaget tjänar pengar får du som delägare del av vinsten.

Det andra sättet är att köpa aktier billigt och sedan sälja dem dyrt. Då är den pris­sänkning som en börsnedgång innebär faktiskt inte så tokig. För den som tänker långsiktigt och har pengar att handla för kan det faktiskt bli ett riktigt fyndläge. Pensions­­bolagen funkar just så.

I dåliga tider tankar pensionsbolagen aktier som sedan sätter rejäl fart på avkastnings­motorn när börsen går upp igen. Alecta har en mycket stark balans­räkning och stora möjligheter att agera när börsen går ner. Med den logiken kan de tuffaste perioderna på börsen bli positiva på lång sikt för en pensions­sparare.

Alecta har dessutom inte haft några ryska innehav alls och vi behöver därför inte göra oss av med tillgångar som just nu har tappat väldigt mycket i värde.

Pension är ett långsiktigt sparande

Eftersom sparande till pension handlar om att spara på lång sikt kan du alltså ta det rätt lugnt trots allt. Särskilt om du har några år kvar tills du vill börja ta ut pensionen.

Om du har nära till pension kan du logga in på MinPension.se, och sedan ta kontakt med dem som förvaltar dina pensionspengar. De kan svara på hur just du påverkas av att börsen går ner.

Läs mer

Alecta har inga investeringar i Ryssland

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice