Alectas premiereduktion 2023

Under 2023 reducerar Alecta arbetsgivarnas kostnad för förmånsbestämd ålderspension och familjepension med upp till 40 procent genom premiereduktioner. Dessutom reduceras riskpremierna med upp till 90 procent. Det görs som en följd av att Alectas tillgångar med god marginal överstiger nuvärdet av de förväntade framtida utbetalningarna. Samtidigt delade Alecta ut 50 miljarder kronor till de försäkrade i form av kraftigt höjda pensioner och lika kraftiga uppräkningar av intjänade pensionsrätter. Turbulensen i det amerikanska banksystemet påverkar inte premiereduktionerna under 2023, och även framåt ser förutsättningarna för fortsatta premiereduktioner goda ut. Per den 16 mars var den kollektiva konsolideringsnivån 166 procent, väl över målnivån på 150 procent.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice