"Internationell samverkan om klimatet är avgörande"

Alectas vd Magnus Billing om hur Alecta jobbar för ett bättre klimat

I höst deltar Magnus Billing i ett flertal internationella konferenser som handlar om pensionskapitalet och hållbarhet. Läs om varför hållbarhet så ofta står på agendan för Alectas vd.

– Våra kunders pensionssparande ska plockas ut om lång tid. Om du börjar spara när du är 25 år ska pengarna förvaltas av oss i 40 år. Den absoluta majoriteten av forskarna, företagsledarna och intresse­organisationerna är idag överens om att vi behöver minska utsläppen, skapa fungerande arbetsförhållanden globalt och se till så att företagen arbetar för att vi ska nå målen från Parisavtalet. Annars finns det en risk att världen ser radikalt annorlunda ut om 40 år, och antagligen har den förändrats till det sämre.

– Om pengarna som 25-åringen har idag ska växa på ett bra sätt tills att pensionen ska betalas ut, så måste vi se till så att de företag vi investerar i är relevanta och skapar värde även om 40 år. Därför är hållbarhet så viktigt för oss som pensions­förvaltare.

Varför bjuds Alecta in för att prata på så många konferenser?

– Det beror på att vi, i ett internationellt perspektiv, är tydliga både med hur vi arbetar och om utmaningarna som vi ser och har en relativt unik investerings­modell bland våra kollegor. Vi gör mycket som det internationella samfundet är intresserade av. Spännande investeringar som förenar avkastning med social nytta bland annat. Vi har en väldigt bra analysavdelning som är skickliga på att dra slutsatser av det som sker idag för att kunna applicera på framtiden.

– Vi har åtagit oss att våra investeringar ska vara klimatneutrala 2050 och vi sitter med i många internationella arbetsgrupper. Det innebär att vi har många, förhoppnings­vis kloka, tankar att dela med oss av.

Vad är det viktigaste du trycker på nä­r du pratar?

– Internationell samverkan och spelregler. Inom EU tas nu flera initiativ för en mer hållbar finansmarknad. Det är positivt, men det är också viktigt att det inte stannar vid EU. Vi vill se att företagen vi investerar i redovisar till exempel klimatdata på ett liknande sätt. Då kan vi som investerare också tydligare mäta investeringarnas avtryck, om bolagen är på väg att ställa om och kunderna kan jämföra olika aktörer

Vad gör du för att det internationella samarbetet ska förbättras?

– Vi delar med oss av det vi gör. Ju mer vi delar med oss desto mer lärdomar kan vi dra av varandras verksamheter. Ett tydligt exempel är vårt klimatriskrapport som jag pratade om på en konferens i början av september. Ett av fynden är att det inte finns någon enighet om vad ett framtida pris på koldioxidutsläpp bör vara. Det skiljer hundratals dollar mellan olika forskningsrapporter. Vi investerare blir allt tydligare om att vi efterfrågar en prissättning som rimmar med klimat­målen vilket är en viktig signal till lagstiftarna exempelvis inom EU.

Vad är det viktigaste du har plockat med dig från konferenserna?

– Det finns även ett otroligt driv i hela den finansiella sektorn om hållbarhet just nu. Blackrocks uttalande i januari om att klimatrisker är finansiella risker, UBS beslut att de ska rekommendera hållbara investeringar som förstahandsval till alla sina privatkunder och Climate Action 100+ åtgärder mot olje- och gasindustrin.

– Det är positivt att vi arbetar på olika sätt, och gemensamt upplever vi ett större tryck att kunna visa vad vi åstadkommer när det gäller hållbarhet och invester­ingar. Vi som bransch behöver bli bättre på att nå ut med tydliga budskap, och då är internationell samverkan viktigt.

Avslutningsvis, vilka är de ”hetaste” frågorna på konferenserna under hösten?

– En fungerande återhämtning efter pandemin, helt klart. Vissa vill se en mer radikal omstart av ekonomin, och vissa mer av det vi sett hittills såsom stödpaket och dylikt. Jag tror dock att det viktigaste är att vi inte tappar fokus på håll­barheten under återhämtningen. Det finns alltid en risk att man håller ”fel” företag under armarna genom stödpaket, alltså företag vars affärsmodell inte var hållbar även innan krisen. Det är vårt uppdrag som investerare att vara upp­märk­samma på att vi inte satsar på det som DI-journalisten Cervenka kallar för Zombieföretag.

Läs mer

Din pension - en investering i klimatet

Magnus Billings konferensagenda hösten 2020 


2020-08-26 
Corona - en katalysator för ny världsordning | Sverrir Thor.  

2020-09-03
Lessons from the crisisFT (Yvonne Hynes).

2020-09-08 
Sustainable Investment Forum Europé Climate Action (Oonagh Mqcuillian). 

2020-09-08
Edie Sustainable Investment 2020 | Edie/FAV House.

2020-09-15
SvD Investor Summit | SvD.

2020-09-21
City Week International | Financial Services Forum. 

2020-10-08
Swedish Leadership for Sustainable Development | SIDA. 

2020-10-14
Climate Risk Week 12-16 oktober | The Economist.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice