Skydd för efterlevande

Skydd för efterlevande

I tjänstepensionen ITP finns det flera olika skydd till de efterlevande som antingen ingår eller som du kan välja till. Vissa skydd gäller bara så länge som du arbetar hos din arbetsgivare, medan andra kan fortsätta att gälla under en längre tid.

Alla skydd ger pengar till de närmaste vid dödsfall. Här är en kort beskrivning av de olika efterlevandeskydden:

  • TGL är ett engångsbelopp som betalas ut till dina efterlevande om du dör innan du går i pension.
  • Återbetalningsskydd och ITP Familjeskydd kan du välja till för ITP 1 och ITPK. Återbetalningsskydd ger de pensionspengar som du har sparat ihop till dina närmast efterlevande. Familjeskyddet ger dina anhöriga en viss summa varje månad. Båda dessa skydd ger en extra trygghet till din familj, men minskar din egen pension.
  • ITP 2 Familjepension ingår om du har förmånsbestämd ITP 2 och en månadslön på 37 807 kronor eller högre. Det är en pension som betalas ut livet ut till make, maka eller registrerad partner och barn under 20 år. Du kan avstå framtida inbetalningar till familjepensionen och istället förstärka din ITPK.

Se vilka skydd du har

Vilka olika ersättningar och belopp det rör sig om för dig ser du i ditt senaste försäkringsbesked från Collectum – i ”det röda kuvertet”. Du kan även logga in på Mina sidor och se dina aktuella uppgifter där.
Logga in på Mina sidorLogga in på Mina sidor

Ordförklaringar

Mer om de olika efterlevandeskydden

Engångsbeloppet TGL som alla har

Återbetalningsskydd som du kan välja till

ITP Familjeskydd som du kan välja till

ITP 2 Familjepension

Vem får pengarna?

Var informationen användbar för dig?