Pensionstillägget 2018

2017-11-07 Alectas styrelse har beslutat att pensionstillägget för förmånsbestämd ITP 2 och ursprunglig ITPK blir 2,12 procent under 2018.

Pensionstillägget på 2,12 procent motsvarar förändringen av konsumentprisindex (KPI) under mätperioden.

Den förmånsbestämda pensionen ITP 2 och så kallad ursprunglig ITPK värdesäkras med ett pensionstillägg. Tanken är att pensionen ska behålla sin köpkraft från första utbetalningsdagen när du blir pensionär. Pensions-tillägget kan som högst motsvara förändringen i konsumentprisindex, KPI.

Höjningen gäller även för intjänad pension inom ITP 2 där utbetalningen inte startat.

Läs mer

Alectas pensionstillägg för ITP 2 år 2001-2018 (pdf)

 

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!