Nyhet 2016-12-01

Pensionstillägget 2017

Alectas styrelse har beslutat att pensionstillägget för förmånsbestämd ITP 2 och ursprunglig ITPK blir 0,59 procent under 2017.

Den förmånsbestämda pensionen ITP 2 och så kallad ursprunglig ITPK värdesäkras med ett pensionstillägg. Tanken är att pensionen ska behålla sin köpkraft från första utbetalningsdagen när du blir pensionär. Pensions-tillägget kan som högst motsvara förändringen i konsumentprisindex, KPI.

Pensionstillägget på 0,59 procent är något lägre än förändringen av konsumentprisindex (KPI) som var 0,91 procent under mätperioden. Skillnaden beror på att Alecta inte sänkte pensionerna under 2015 trots att KPI då sänktes. En del av årets KPI-ökning räknas av mot den uteblivna sänkningen 2015.

Vissa förmånsbestämda pensioner höjs med 0,91 procent

De pensioner inom ITP 2 som inte berördes av den uteblivna sänkningen 2015, höjs med 0,91 procent under 2017.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!