Rättvis tillgång på läkemedel bidrar till hållbar tillväxt 

2021-02-09 Idag saknar två miljarder människor tillgång till läkemedel. Det innebär att två miljarder människor riskerar att dö av sjukdomar som är behandlingsbara. Siffran kommer att stiga under pandemiåren 2020/2021.

Det är en humanitär förlust, men även en ekonomisk. En studie från Harvard visar att dödsfall som sker till följd av behandlingsbara hälsotillstånd kostar den globala ekonomin biljontals dollar varje år. Genom initiativet Access to Medicine vill vi bidra till att fler får tillgång till läkemedel.  

Som förvaltare av andras kapital är det vår uppgift att få det kapitalet att växa. Vi tror att investeringar som kan kombinera ekonomisk tillväxt med samhällsnytta är det som på lång sikt skapar mest värde för våra kunder. 

Sedan 2019 är Alecta och SEB Investment Management engagerade i det globala initiativet Access To Medicine som vartannat år publicerar ett index som jämför hur de största forskande läkemedelsföretagen arbetar med att främja tillgång. Syftet är att, i enlighet med FN:s Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, skapa bättre tillgång till läkemedel för alla, i synnerhet i utvecklingsländer.   

Vårt engagemang i Access To Medicine är ett tydligt exempel på när tillväxt och samhällsnytta går hand i hand. Under två år har Alecta och SEB Investment Management verkat som företrädare i dialogen med det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk som tillverkar insulin. Novo Nordisk är en av världens största producenter av insulin och kan bidra till att fler människor med diabetes får tillgång till behandling.  

Sedan vi inlett vår dialog med Novo Nordisk inom ramen för Access to Medicine har de infört ett kostnadstak för insulin (USD 3,00) i 76 låg- och medelinkomstländer, etablerat en lokal produktionsenhet i Iran och också utökat sitt engagemang i programmet ’Changing Diabetes in Children’ till 2030.  

Det är, som sagt, både en humanitär insats och en ekonomisk vinst för dem vars kapital vi förvaltar. Insulinet som Novo Nordisk tillverkar når fram till fler personer, fler personer överlever och kan bidra till ländernas tillväxt och våra sparares pengar växer genom att Novo Nordisk får tillgång till nya marknader.  

Access to Medicine Index visar att investerarpåverkan fungerar. Vår förhoppning är därför att fler investerare ansluter sig till initiativet och bidrar till att vi både kan rädda liv och skapa förutsättningar för en rättvis tillväxt.  

För mer information

rebecca.rehn@alecta.se

 

 

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice