Alectas premiereduktion 2022

Har något försvunnit i ITP nu när premien är lägre?

Fakturan för tjänstepensionen har kommit och för många företag har det blivit billigare i år. De nya inkomstbasbeloppen, fribrevsuppräkningen och premiereduktionen gör att ITP-kostnaderna har blivit lägre.

Frågan i rubriken är den vanligaste i vår kundservice just nu - och det enkla svaret är att NEJ inget har försvunnit. Men i år märks det extra tydligt att premien har sjunkit.

Här är ytterligare ett par vanliga frågor om premierna för ITP 2 under 2022:

Varför har premien sjunkit mer än vanligt det här årsskiftet?

Vid ett årsskifte sjunker premien av flera olika skäl:

  1. Inkomstbasbeloppet, som används för att räkna ut vilken förmån den anställda har rätt till, förändras i år mer än vanligt. Ett höjt inkomst­basbelopp sänker ITP 2-förmånen för de medarbetare som tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp vilket också ger en sänkt premie.

  2. För 2022 har Alectas styrelse beslutat att höja de intjänade pensions­förmån­erna i ITP 2 med 2,51 procent. Det motsvarar infla­tion­en det senaste året. Vid uppräkningen blir en större del av ITP 2 färdigbetald och effekten för arbetsgivaren blir att premien sjunker.

  3. Alectas kapitalförvaltning har levererat väldigt bra avkastning och de långa marknadsräntorna har börjat stiga. Detta tillsammans gjorde att Alectas balansräkning stärktes med nästan 140 miljarder förra året.

    Nu täcker till­gång­arna med marginal de försäkrades pensions­löften, och Alectas styrelse har därför beslutat att sänka arbetsgivarnas pensions­kostnader för ITP 2 med en premiereduktion.

    Detta görs eftersom Alecta är ett kundägt bolag och inte ska ta ut högre premier än nödvändigt. Hur stor reduktionen blir på individnivå beror på hur länge medarbetaren varit med i ITP 2. Som mest reduceras premien med 30 procent, men när man tar hänsyn till andra löpande reduktioner som många redan har, blir den genomsnittliga premie­reduktionen 16 procent.

I år är den samlade effekten av de här tre faktorerna större än på länge. Störst påverkan på premien har faktiskt de två första faktorerna som sker varje år. Alectas premiereduktion har i sammanhanget en mindre betydelse.

För en del anställda med ITP 2 sänks premien med mer än 50 procent, hur kommer det sig?

Uppräkningen och förändringen av basbeloppet påverkar premien olika mycket beroende på den anställdas ålder och hur mycket som är intjänat i ITP 2.

Vår bedömning är att ungefär var tredje anställd över 60 års ålder kommer att få 0 kr i ålderspensionspremie. Det beror på att dessa anställda har en i stort sett färdigbetald ålderspension med en redan mycket låg premie. När reduk­tionen läggs på den låga premien – blir därför premien ännu lägre. För de anställda kommer premien för ITP 2 därför också nästan uteslutande att avse sjuk- och riskförsäkringar eftersom ålderspensionen redan är färdigbetald.

Påverkas premierna för ITP Sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring?

Sjukförsäkringen reduceras i år med hela 90 procent och premiebefrielse-försäkringen med upp till 70 procent.

Hur påverkas premien för ITP 1?

I ITP 1 fastställs storleken på inbetalningarna till ålderspensionen i kollektiv­avtalet, så den premien påverkas inte alls av premiereduktionen. Däremot sjunker arbetsgivarens kostnad för sjukförsäkring och premiebefrielse i Alecta.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice