Kort om de nya reglerna för ITP Sjukpension

Nytt från årsskiftet 2022/2023 är att alla ITP-försäkrade har sjukpension i försäkringen fram till 66 år. Om du har rätt till ersättning från ITP Sjukpension beror på olika faktorer som till exempel när du blev sjuk, hur länge du är sjuk och om du tagit ut ITP Ålderspension eller inte.

Vad krävs för att jag ska kunna få ITP Sjukpension fram till 66 år?
Din första sjukdag inträffade 1 januari 2023 eller senare och du får inte ha börjat ta ut ITP Ålderspension.

Jag blev sjuk under 2018 och har nu fått förlängd sjukersättning från Försäkringskassan fram till 66 år. Fortsätter även Alecta att betala ut sjukpension till 66 år?
Nej, då du blev sjuk före 1 januari 2023, har du endast rätt till ITP Sjukpension som längst till 65 år.

De vanliga reglerna för karenstid och ersättning från Försäkringskassan gäller fortfarande.

Har du frågor eller funderingar, är du välkommen att kontakta oss.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice