Hur påverkar oron på världens börser din pension?

2023-06-12 Din pension är trygg hos Alecta även i oroliga tider. Vi förvaltar din tjänstepension med ett långsiktigt perspektiv.

Vi har säkerställt att utbetalningar av din tjänstepension sker även om många i vår personal blir sjuka eller behöver arbeta hemifrån.

Våra pensionsförsäkringar är uppbyggda för att kunna möta stora svängningar på börsen. De pensionsförsäkringar som finns i Alecta är alla sk traditionella försäkringar. Det innebär att en del av pensionen alltid är garanterad. För de kunder som är pensionärer och får utbetalning från Alecta är oftast den största delen av pensionen garanterad.

Våra kapitalförvaltare arbetar hela tiden för att dina pengar ska vara så bra placerade som möjligt, för att få en balans mellan trygghet och avkastning. Genom att investera i flera olika tillgångsslag minskar vi den totala risken. Vi investerar i aktier, fastigheter och olika typer av räntepapper. Om börsen viker nedåt kan värdet på till exempel fastigheter och räntor ibland hålla emot och minska tappet.

Alecta har starka finanser vilket gör att vi står väl rustade för att klara av våra åtaganden gentemot alla våra kunder.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice