Tjänstepensionen är byggd för att klara svängningar på börsen

2020-04-23 Tjänstepension bygger på långsiktighet. Pensionsavtalen är uppbyggda på lite olika sätt och har olika lösningar för att skydda din pension. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som vi får just nu.

För dig som har ITP 2 – en förmånsbestämd pension

ITP 2 är en förmånsbestämd pension och är du född 1978 eller tidigare har du antagligen ITP 2. Du har också en premiebestämd pension som heter ITPK. Det är en mindre del som du själv kan välja var du vill placera, läs mer om hur en premiebestämd pension fungerar nedan. Tjänade du in ITPK före 2007 och inte gjorde ett eget val så har du något som heter Ursprunglig ITPK och den påverkas inte av dagens situation.

 1. Hur påverkar det nuvarande börsläget min pension när det blir dags för mig att gå i pension?
  I förmånsbestämd försäkring är storleken på pensionen beroende av lönen och inte av börsens utveckling. Det innebär att din tjänstepension inte påverkas av börsens svängningar, varken uppåt eller nedåt. Däremot påverkar det vad din arbetsgivare behöver betala in till din tjänstepension.

 2. Kommer jag att få en lägre pensionsutbetalning nästa år, nu när börsen är som den är?
  Läget på börsen påverkar inte din pensionsutbetalning från ITP 2. Den värdesäkras istället med ett pensionstillägg. Pensionstillägget är kopplat till förändringen av konsumentprisindex (KPI) och tanken är att pensionen ska värdesäkras mot inflation. Det är Alectas styrelse som bestämmer pensionstillägget varje höst.

 3. Finns det något garanterat belopp för utbetalningen av min ITP 2 ålderspension i Alecta?
  Grundbeloppet gäller under hela utbetalningstiden så länge förutsättningarna för försäkringen inte ändras. Däremot är inte pensionstillägget garanterat utan kan ändras från år till år.

 4. Jag har slutat min anställning före ordinarie pensionsålder och intygat att jag inte tänker arbeta 8 timmar eller mer per vecka. Nu skulle jag tillfälligt vilja arbete mer än dessa timmar för att stötta i coronakrisen. Är det möjligt?
  Kollektivavtalsparterna har med anledning av coronakrisen beslutat att det tillfälligt är tillåtet att arbeta åtta timmar eller mer per vecka utan att det påverkar pensionen. Det här undantaget från reglerna kring arbetstiden är begränsat i tiden och gäller så länge som parterna anser att det lämpligt. 

  När du arbetar mer enligt det här tillfälliga undantaget kan din arbetsgivare inte anmäla in dig till ITP 2 igen. Däremot kan arbetsgivaren anmäla dig till ITP 1 om så önskas.

 

För dig som har ITP 1 eller annan premiebestämd pension

ITP 1 är en premiebestämd pension och i Alecta placerar vi all premiebestämd pension i Alecta Optimal Pension. Är du privatanställd tjänsteman och född 1979 eller senare har du vanligtvis ITP 1. Premiebestämd pension innebär att din arbetsgivare betalar in en summa som motsvarar en viss procent av din lön.

 1. Vad kommer dagens börsläge att innebära för min pension när det blir dags för mig att gå i pension?
  Premierna som din arbetsgivare betalar in placerar vi i olika tillgångsslag. För att skapa så bra långsiktig avkastning som möjligt placeras en del av tillgångarna på börsen. Att börsen under perioder kan gå såväl bättre som sämre än normalt är något vi räknar med. Har man långt till pensionen är en tillfällig svacka inget som förväntas få någon större påverka på din framtida pension.

  För dig som är nära pensionen är det bra att känna till att vi sänker aktieandelen när man närmar sig pensionsåldern, och sedan ytterligare när man väl går i pension. Det gör vi för att minska risken för att pensionen svänger allt för kraftigt mellan åren.

 2. Jag får pension idag, hur kommer min pension att påverkas i år?
  Det pensionsbelopp som vi har betalat ut varje månad hittills i år fortsätter vi att betala ut även resten av året förutsatt att inget annat ändras i försäkringen.

 3. Kommer min pension för nästa år att påverkas av coronakrisen?
  Vid årsskiftet nästa år räknar vi ut hur stor din pension blir under 2021. Då tittar vi på hur stort ditt pensionskapital är vid denna tidpunkt och utifrån det räknar vi fram din nya pension. Pensionskapitalets storlek beror bland annat på utbetalningarna du får i år och på den avkastning som vi tillför ditt kapital under året.

  I Alecta Optimal Pension där vi placerar din ITP 1 finns en dämpningsregel som innebär att vi inte sänker pensionen med mer än fem procent mot föregående år om du har utbetalning livet ut och placeringsinriktningen med 40 procent aktier.

 4. Hur fungerar garantin i Alecta Optimal Pension?
  Garantin i Alecta Optimal Pension innebär att du är garanterad en pension som motsvarar det högsta av inbetalda premier eller 70 procent av ditt pensionskapital vid den första utbetalningen. Vi garanterar 70 procent av aktuellt pensionskapital även ett och två år efter den första utbetalningen (om det ger mer än det som redan är garanterat). Din pension kan aldrig bli lägre än den garanterade pensionen.

Vad gäller för tjänstepensionen vid korttidspermittering?

Här har vi även samlat några frågor om vad som gäller för din tjänstepension om du blir korttidspermitterad.

 1. Hur påverkar en tillfällig lönesänkning som en korttidspermittering innebär min ålderspension?
  ITP 2
  För de flesta kommer en tillfällig lönesänkning inte få så stor påverkan på ålderspensionen. När korttidspermitteringen upphör återgår din förmån till tidigare nivå förutsatt att din lön också gör det och att förhållandena i övrigt är oförändrade. Om du går i pension innan korttidspermitteringen upphör och utan att lönen höjs, kommer dock pensionen att beräknas på den senaste pensionsmedförande lönen.

  ITPK
  För ITPK kommer lägre premier att betalas in, men när korttidspermitteringen upphör återgår premien till tidigare nivå (förutsatt att din lön gör det). Hur stor påverkan det blir på din ITPK, beror på under hur lång tid den lägre premien betalas.

  ITP 2 och ITPK
  När det gäller ITP 2 och ITPK kan det, för dig som är nära pensionsåldern, vara mer fördelaktigt att sluta helt och få kollektiv slutbetalning, än att bli korttidspermitterad.

  Det finns dessutom ett regelverk som dämpar en sänkning av förmånen vilket gör att skillnaden blir liten för de flesta. Att få kollektiv slutbetalning är främst ett alternativ för dig som redan har bestämt dig för att sluta jobba inom de närmaste månaderna. Du ska dock vara medveten om att du inte kan få lön eller a-kassa när du slutar att arbeta helt och du får heller inte stå till arbetsmarknadens förfogande.

  ITP 1
  Har du ITP 1 Ålderspension kommer det att betalas in lägre premier när du är korttidspermitterad, men när korttidspermitteringen upphör återgår premien till tidigare nivå förutsatt att din lön gör det. Hur stor påverkan det blir på ålderspensionen beror på under hur lång tid den lägre premien betalas.

 2. Gäller Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL, som vanligt om jag skulle dö nu under tiden jag är korttidspermitterad?
  Ja, TGL gäller som vanligt. Din arbetstid före korttidspermitteringen ligger till grund för storleken för eventuell utbetalning vid dödsfall under tid som du arbetar kortare tid eller inte alls.

 3. Vad händer med sjukpensionen om jag blir sjuk under tiden jag är korttidspermitterad och har en lägre lön?
  ITP 2
  Om den anmälda lönen sänks för dig med ITP 2, gäller ett efterskydd på tre månader. Det innebär att ITP Sjukpension beräknas på den lön du hade före lönesänkningen om du blir sjuk under efterskyddstiden.

  Om korttidslönen fortsätter att gälla och du blir sjuk då efterskyddet slutat gälla, kommer sjukpensionen att beräknas på den lägre lönen.

  ITP 1
  Om du tillhör ITP 1 fasas den lägre lönen in långsamt (12 månaders snitt gäller för sjuk) så effekterna blir små till en början.

 4. Vad händer med ITP Familjepension om jag skulle dö när jag är korttidspermitterad?
  För ITP Familjepensionen finns även det efterskydd som gäller för ITP Sjukpension. Det vill säga att om du dör inom tre månader från det att du blev permitterad kommer vi att betala ut samma belopp i familjepension som före sänkningen. Om du dör, efter efterskyddstiden men under korttidspermitteringen, beräknas familjepensionsbeloppet på den lägre korttidslönen. Dock finns det regler som kan dämpa pensionssänkningen. När det gäller familjepensionen kan det, för dig som är nära pensionsåldern, vara mer fördelaktigt att sluta helt och få kollektiv slutbetalning, än att bli korttidspermitterad.

Har du fler frågor är du alltid välkommen att ringa vår Kundservice på telefon 020-78 22 80.

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice