Fråga oss på Alecta!

På Alecta har vi många kunniga medarbetare som gärna vill hjälpa till att förklara det som kan vara krångligt och svårt att förstå när det gäller tjänstepensionen. Har du en fråga - skicka den till oss så ser vi till att rätt person svarar.

Första fråga kommer här och det är Emma Folin, produktspecialist på ålderspensioner som svarar!

Vad händer med ITP 2 om en anställd slutar och istället tjänar in till en annan tjänstepension?

ITP 2 är ett paket med flera delar som ger den anställda ålderspension, sjukpension och i vissa fall också efterlevandeskydd. Den som har ITP 2 omfattas dessutom av Tjänstegrupplivförsäkringen TGL, ett engångsbelopp som betalas ut vid dödsfall före 65 år.

Inga fler premier till ITP

Om en anställd slutar, upphör premiebetalningen till ITP och den anställda får en intjänad pensionsrätt, ett så kallat fribrev, motsvarande de premier som betalats in för ålderspensionen och eventuell familjepension.

Storleken på fribrevet är helt individuell och beror på den anställdas lönehistorik och hur länge den anställda tjänat in till sin ITP 2.

Sjukpension och familjeskydd i Alecta upphör

Sjukpension och eventuellt familjeskydd i Alecta upphör att gälla, men motsvarande förmåner kan gälla hos en annan försäkringsgivare enligt det tjänstepensionsavtal som den anställde omfattas av i den nya anställningen. Det samma gäller för TGL.

Värdesäkring och fribrevsuppräkning

Det intjänade ålderspensions- och familjepensionsfribrevet omfattas av de eventuella fribrevsuppräkningar som Alecta gör fram till pensionsåldern. Efter det värdesäkras pensionen istället med pensionstillägg.


Emma Folin är produktspecialist på ålderspensioner på Alecta.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice