Alecta Optimal Pension blir bättre

Från den 1 oktober inför vi en rad förbättringar i Alecta Optimal Pension. Förbättringarna gör vi för att du ska få en ännu bättre och tryggare pension. Här kan du läsa om vad de innebär för dig som har Alecta Optimal Pension.

0,05_procent_avgift.svgSänkt avgift och avgiftstak

Avgifterna betyder mycket för hur stor din pension blir. Ju lägre avgift, desto mer pension får du. Från den 1 oktober sänker vi den avgift vi tar ut för att administrera din pension till 0,05 procent av kapitalet (tidigare 0,09 procent). Gäller dig med ITP. Du som tillhör ett annat avtalsområde kan läsa mer om avgifter under respektive avtalsområde, se länk nedan.

För denna avgift finns ett tak. Från den 1 oktober kan avgiften som högst bli
40 kronor per månad och avtalsområde (tidigare högst 50 kronor per månad).

Ännu bättre dämpningsregel

För att din pension inte ska påverkas alltför mycket ens under dåliga börsår tillämpar vi en särskild dämpningsregel. Tack vare den kan pensionen inte sänkas med mer än 3 procent från ett år till ett annat (tidigare gällde 5 procent). Detta gäller dig som har en utbetalning livet ut och har placeringsinriktningen med
40 procent aktier under utbetalningstiden.

Mer stabil pensionsutbetalning

När vi räknar fram din månadspension använder vi av oss en så kallad prognosränta. Nu kommer vi att justera prognosräntan varje månad vilket betyder att vi jämnar ut de svängningar som en skiftande marknad kan få på ditt pensionskapital. Det gör att din utbetalning blir mer stabil.

Ändrad långsiktig målbild för bättre avkastning 

För att ge dig en god avkastning även framöver ändrar vi nu placeringsinriktningarna så att andelen alternativa investeringar höjs med
tio procentenheter och andelen räntebärande tillgångar sänks med lika mycket. Alternativa investeringar kan till exempel vara investeringar i fastigheter, infrastruktur och övriga tillgångar som inte ryms inom aktier och räntebärande papper.

Idag får försäkringen placeringsinriktningen med 40 procent aktier när utbetalningen påbörjas, dock senast från 65 år. Den tidpunkten ändras nu till
66 år.

Ändrad utbetalningstid för återbetalningsskydd

Vi inför ändringar av återbetalningsskyddet för dig som tar ut din ålderspension livet ut och påbörjar din utbetalning från 67 år eller senare. Det innebär att både ålderspensionen och återbetalningsskyddet blir högre men också att återbetalningsskyddet som längst kan gälla/betalas ut till dess att du fyller/skulle ha fyllt 87 år. Det gäller oavsett vid vilken ålder efter 67 år som utbetalningen påbörjas.

Läs mer

För dig med annat avtal än ITP

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice