Digital debattbrunch med Alecta den 2 oktober

Alectas rapport om Tiotaggarvalet

I år är det 30 år sedan privattjänstemän med en årslön över tio inkomstbasbelopp fick möjlighet att byta bort sin kollektivavtalade tjänstepension ITP mot en pensionslösning som arbetsgivaren själv utformat. Därmed var ”tiotaggarlösningen” född.

När den premiebestämda pensionsplanen ITP1 trädde i kraft 2007 förutspåddes tiotaggarmarknadens snara död. Istället har utflödet från ITP till egenutformade pensionslösningar fortsatt med oförminskad styrka.

 I en nyligen publicerad rapport beskriver Alecta utifrån studier och statistik vad som hänt sen dess. Idag har omkring 50 000 anställda en tiotaggarlösning, och varje år strömmar flera miljarder kronor in i pensionslösningar som arbetsgivare själva utformat, ofta med stöd av en försäkringsförmedlare.

  • Vilka är drivkrafterna bakom att så många valt att byta pensionslösning?
  • Vem tjänar på att byta, och vem förlorar?
  • Förstår arbetsgivarna den pensionslösning de erbjuder?
  • Vad kännetecknar ett attraktivt pensionserbjudande?
  • Hur påverkas rådgivningen av att tiotaggarna blir allt äldre?

Välkommen med din anmälan!

Välkommen att vara med när rapportens huvudförfattare Lars Callert presenterar rapportens viktigaste slutsatser, och att ta del av paneldebatten om tiotaggar­marknadens framtid.

Datum: fredag 2 oktober
Tid: kl. 9.00-10.00

I panelen:

  • Lars Callert, marknadsanalytiker Alecta.
  • Gunnar Hökmark, styrelseordförande Svenska Försäkringsförmedlares Förening, SFM.
  • Gunilla Svanberg, Compensation & Benefits Manager, Axis Communications.
  • Elisabeth Wass, styrelseordförande Småspararguiden.

Moderator: Staffan Ström, pensionsekonom Alecta.

Debattbrunchen sker digitalt. Under livesändningen finns det möjlighet att ställa frågor via en chattfunktion.

Anmäl dig här

Läs mer

Tiotaggarvalet - valet mellan en förmånsbestämd och premiebestämd pension
Läs rapporten här (pdf)