Till dig som fått Collectums årsbesked för 2022

Har du ännu inte börjat ta ut din ålderspension i ITP, får du ett årsbesked för år 2022 i det röda kuvertet från valcentralen Collectum. Årsbeskedet visar hela din tjänstepension i ITP.

Årsbeskedet visar hela din ITP tjänstepension i ITP i Alecta och i andra försäkringsbolag där du valt att placera din pension. Beskedet ger dig en bild av hur värdet på din pension förändrats under året som gått.

Ett turbulent år

2022 har varit ett mycket turbulent år med hög inflation och höjda räntor. Det har fått konjunkturen att vända och hela den finansiella marknaden har påverkats. Detta har såklart också fått följder för Alectas avkastning just för 2022 och för dig som har en premiebestämd pension i Alecta Optimal Pension. Ur ett längre perspektiv, som ju pensionen alltid måste ses ur, har avkastningen för Alecta Optimal Pension varit i genomsnitt 6,7 procent per år de senaste fem åren.

Starka finanser

Alecta står sig bra trots ett skakigt 2022. Till exempel kunde vi höja våra förmånsbestämda pensioner med nästan 11 procent för 2023. Detta gäller även efter bankhändelserna i mars 2023 som hade marginell påverkan på din pension och som inte heller syns i ditt årsbesked för 2022. Alectas avkastning är fortfarande högst inom ITP-området under både en fem- och tioårsperiod. Även efter den senaste tidens turbulens.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice