Allt färre har ITP 2 men tiotaggarna består

Eftersom ITP 2 bara omfattar de som är födda före 1979, blir antalet försäkrade med ITP 2 färre för varje år. Men trots att ITP 2 fasas ut och ersätts av ITP 1 ser vi ändå att nya tiotaggare* kommer till. Så här hänger det ihop

Ny Alectarapport till hösten

I höst publicerar vi en ny Alectarapport om tiotaggarna och deras val. I den söker vi utifrån studier och statistik ta reda på vad som hänt sedan 1990 då tiotaggarvalet blev möjligt. Rapporten beskriver hur tiotaggarmarknaden ser ut idag och ger svar på frågan om det är lika populärt att välja en tiotaggarlösning nu som då.

Utöver rapporten kommer du även att kunna ta del av ett informationspaket med presentationer, ett webbinarium samt en guide på Alecta.se.

Antalet tjänstemän med ITP 2 har minskat från 600 000 tjänstemän år 2009 till cirka 450 000 år 2018 (blå linje i diagrammet). Samtidigt minskar antalet tiotaggare knappast alls (röd linje).

Nya tiotaggare kommer till

I slutet av år 2009 var tiotaggarna 130 000, och år 2018 cirka 120 000. Att gruppen tiotaggare knappt minskar beror på att den hela tiden fylls på med nya personer som höjt lönerna över basbeloppsgränsen. Som tiotaggare räknas alla med lön över tio inkomstbasbelopp, oavsett om de valt en tiotaggarlösning eller behållit hela sin förmånsbestämda ITP 2.

imagegwjc.png

Lika många tiotaggarval nu som då

Tiotaggarvalen har inte upphört. Varje år under perioden 2009–2019 valde ungefär 3 000 personer att lämna förmånsbestämd ITP 2 för en tiotaggarlösning.

image2pxg.png

Högre ålder på den som gör ett tiotaggarval

Man kan få intrycket att inget har hänt som påverkat viljan att välja tiotaggarlösningar. Men något har ändå hänt – de som gjort ett tiotaggarval har blivit allt äldre.

Den genomsnittliga åldern steg med sex år, från 41 år och sex månader 2009 till 47 år och sju månader 2018.

Var fjärde var äldre än 51 år och fyra månader när de gjorde valet 2018. Tänk då på att ju äldre man är när tiotaggarvalet görs, desto kortare är tiden som ska hinna ge tillräcklig avkastning i tiotaggarlösningen.

En slutsats är därför att frågor om tiotaggare nog kommer att förbli aktuella för företagen under lång tid framöver.

*Bara den som omfattas av ITP 2 kan per definition vara tiotaggare. Årslönen inklusive semestertillägg och andra pensionsgrundande inkomster ska uppgå till minst 10 inkomstbasbelopp.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice