Fem budord om flytt

Du som funderar på att flytta dina pengar bör fundera på några saker innan du gör slag i saken. Vi har sammanställt fem enkla tips som ger dig bra koll.

1. Kolla vad du får med dig om du flyttar!

I en fondförsäkring kan du flytta fondandelsvärdet men i en traditionell pensionsförsäkring flyttar man aktuellt pensionskapital. I en traditionell pensionsförsäkring kan dock det pensionskapital som finns redovisat på ditt pensionsbesked ändras genom en så kallad marknadsvärdesjustering. Du bör alltså ringa det bolag du vill flytta ifrån och ta reda på exakt hur mycket pengar du får med dig när du flyttar från en traditionell pensionsförsäkring.

2. Kolla avgifterna!

Alla bolag säger att de har låga avgifter. Kolla och jämför på Konsumenternas försäkringsbyrå. Passa även på att kolla de flyttavgifter som tas ut!

Tänk också på att såväl i fondförsäkring som i traditionell försäkring kan det bolag du flyttar ifrån ta ut en flyttavgift som minskar det värde du får med dig till ditt nya bolag.

3. Lägg inte alla ägg i samma korg!

När det gäller sakförsäkringar kan man tjäna på att samla alla i samma försäkringsbolag. Så fungerar inte pensionsbranschen. Samma pensionsbolag kan ha mycket olika avgifter i sina olika tjänstepensionsförsäkringar och i sina olika privata pensionsförsäkringar. Genom att kolla vad det kostar kan du välja det mest prisvärda alternativet.

4. Se upp med lockrop om hög avkastning!

När bolag försöker locka med sin höga avkastning jämför de flesta under en tidsperiod som gynnar dem själva. Traditionella livbolag kan prata om sin garantiränta, sin återbäringsränta eller sin avkastning. Historisk avkastning kan kollas hos Svensk Försäkring och för fonder på Morningstar. Historisk avkastning är ingen garanti om framtida avkastning. Förvaltaren kan ha bytt inriktning, nyckelmedarbetare kan ha slutat och den avkastning som publiceras kanske inte gäller just dig.

5. Kolla villkoren i det nya bolaget!

Om du flyttar till traditionell försäkring bör du ta reda på hur mycket av pensionskapitalet som garanteras. Villkoren kan skilja en del mellan bolagen. Hur mycket olika bolag garanterar kan även det kollas på Konsumenternas försäkringsbyrå.

 

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?