Alecta blir tjänstepensionsbolag 2022

Den 1 januari 2022 byter Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (Alecta) namn till Alecta Tjänstepension Ömsesidigt. Samtidigt övergår Alecta från att vara ett ömsesidigt försäkringsbolag enligt försäkringsrörelselagen till att vara ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag enligt den nya lagen om tjänste­pensionsföretag.

Alecta förblir samma bolag

Syftet med förändringen är att Alecta ska följa den nya lagstiftningen om tjänste­pensions­företag, som är särskilt anpassad för tjänste­pensions­verksamhet. Förändringen kallas i lagtexten för omvandling. I korta ordalag innebär den att Alecta byter företagsnamn och börjar följa en ny lagstiftning. Alecta förblir dock samma bolag med samma organisations­nummer som tidigare. Inga avtal påverkas av omvandlingen, utan alla tjänste­pensions­försäkringar, liksom alla övriga avtal som Alecta är part i, fortsätter att gälla precis på samma sätt som tidigare.

Du som kund eller samarbetspartner behöver inte göra något

Som tjänstepensions­kund eller samarbetspartner med Alecta behöver du inte göra någonting med anledning av omvandlingen. Alla tjänste­pensions­försäkringar och övriga ingångna avtal gäller och Alectas verksamhet fortsätter precis på samma sätt som tidigare.

Nya lagstiftningen är skräddarsydd för tjänstepensionsverksamhet

Fördelen med omvandlingen till tjänste­pensionsbolag är att den nya lagstift­ningen är särskilt utformad för just tjänste­pensioner, som är Alectas kärn­verksamhet. Tjänste­pensionsregleringen är på en rad punkter mer ändamålsenlig för tjänste­pensions­verksamhet än det generella försäkrings­regelverket som Alecta fram till nu verkat under. Omvandlingen ger därför Alecta de bästa förutsättningarna för att även framöver kunna ta tillvara tjänste­pensions­kundernas intressen och behov.

Processen mot omvandling

Alecta har använt den möjlighet till omvandling som finns i den nya lag­stift­ningen. Alectas överstyrelse – Alectas högsta beslutande organ, motsvarande bolags­stämman, som representerar alla kunder, både försäkrade/arbetstagare och arbetsgivare/försäkringstagare – godkände i april 2021 Alectas ansökan om omvandling och den gavs därefter in till Finansinspektionen för deras prövning. Finansinspektionen godkände ansökan i oktober 2021, med verkan från den 1 januari 2022. Sista steget i omvandlingen är att Bolagsverket registrerar omvand­lingen till ömse­sidigt tjänste­pensionsbolag och det nya företagsnamnet Alecta Tjänstepension Ömsesidigt. Det kommer att ske per den 1 januari 2022.

Läs mer

Pressmeddelande 2021-10-15

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice