Var fjärde svensk får en högre inkomst som pensionär

3 siluetter av människor i blått och en i lila

Att de äldre framställs som resurssvaga offer förminskar inte bara de äldre utan spär även på den olust som många yngre känner för att sätta sig in i sin pension. Visst finns de som har låga pensioner, men vår studie visar att i många fall fick de faktiskt en högre inkomst när de gick i pension tack vare pensionssystemets grundskydd.

Det svenska pensionssystemet bygger på livsinkomstprincipen, alltså att nivån på pensionen beror på den inkomst man haft tidigare i livet. Men vår studie visar att:

De som haft låga inkomster under åren innan pension i de flesta fall får det betydligt bättre som pensionärer.

Grundskydd mot fattigdom i pensionssystemet 

En förklaring till detta är att de grundskydd som finns i pensionssystemet – främst garantipension och bostadstillägg – erbjuder ett starkare skydd mot fattigdom än de sociala skyddsnät som finns tidigare under livet. Den femtedel som hade lägst inkomster vid 62 års ålder hade 10 år senare en inkomst som var 10–20 procent högre.

Pensionssystemet minskar alltså de ekonomiska klyftorna och lyfter inkomsten för dem som haft de allra lägsta inkomsterna tidigare i livet.

Vi har följt samtliga svenskar födda år 1941, 1943, 1946 och 1950. Vi har delat in dem i fem grupper baserat på inkomst vid 62 års ålder. Därefter har vi analyserat hur inkomsterna utvecklats över tid, i fasta priser.

Grafen visar inkomstutvecklingen för den femtedel som hade lägst löner vid 62 års ålder. För samtliga analyserade årskullar stiger inkomsterna efter pensionering.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice